Järvarna blir allt fler – nya inventeringsiffror redovisade

Kungsbacka (JJ) Det finns fler järvar i Sverige än i fjol. I alla fall om man ska tro inventeringsresultatet Naturvårdsverket i dag offentliggjort. Förra året registrerades 97 föryngringar. Årets siffra är 124.

Järvstammen i Sverige har ökat med tolv procent. I Norge har den minskat med fem procent. Arkivfoto: Per Jonson

Enligt omräkningsfaktorn finns det cirka 583 järvar i Sverige nu. Förra året beräknades populationen uppgå till 522.

Enligt Naturvårdsverket är referensvärdet för gynnsam bevarandestatus 600 järvar, så GYBS här i Sverige är ännu inte uppnådd. I Norge har endast 57 föryngringar inventerats. I Norge är dock licensjakt på järv tillåten sedan flera år tillbaka.

– Årets järvinventering har gått bra men att jämföra inventeringsresultat från ett år till ett annat bör göras med försiktighet eftersom inventeringen kan påverkas av flera olika faktorer, som till exempel bristen på spårsnö. En bra hjälp i de snöfattiga södra delarna är länsstyrelsernas viltkameror och allmänhetens foto, säger Urban Johansson, vilthandläggare på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

– Järvarnas benägenhet att stanna kvar i sina hemregioner påverkar, samt att järvhonor som får ungar varierar mellan åren. Andra viktiga faktorer som påverkar är födotillgång, ålderssammansättning, naturlig dödlighet och effekten av olika former av jakt. Detta har vi tagit hänsyn till när årets populationsuppskattning beräknats, säger Urban Johansson vidare.

 

AKTUELLT

LRF vill ha löshundsjakt på vildsvin vår och sommar

Lösa vildsvinshundar hela våren och sommaren. Vårbocksjakt i hela Sverige. Jakt på hjort och rådjur dygnet runt. Det är förslag på nya jakttidsregler från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. – Vi måste göra något åt vildskadorna, säger förbundets jakt- och viltansvarige Anders Wetterin.

Det kan vara säljakt på gång

Ett antal motioner om licensjakt på säl bereds just nu i miljö- och jordbruksutskottet. Utskottets ordförande, Kristina Yngwe, C, tror att det kan bli ja till motionerna och det det öppnar för licensjakt på säl.

Annonser