Jaktutredning synas på nytt

Fredrik Reinfeldt försäkrade förra året, vid ett besök i Kiruna, att den hårt kritiserade jakt- och fiskeutredningen av Sören Ekström, skulle begravas. Men nu avslöjar jordbruksminister Eskil Erlandsson att den är under beredning på nytt.

Utredningen lämnade förslag till hur jakt-, mark- och fiskefrågorna ovan odlingsgränsen kan regleras i framtiden. Samer såväl som jägare upprördes utifrån var sitt perspektiv. Flera instanser underkände utredningen i sin helhet.

-Det utesluter inte att olika förslag i utredningen kan tas upp och användas, säger Fredrik Reinfeldts pressekreterare Edvard Unsgaard.

Sören Ekström har förklarat att frågorna inte går att lösa en och en utan att det krävs en helhetslösning.

AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Vill stoppa lodjursjakten

Kalmar/Jönköping (JJ) Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att fem lodjur får skjutas i licensjakt i vinter i Kalmar och Jönköpings län.

Annonser