Jaktskyttebana tvingas till bullersanering

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö tvingar Nöbbele jaktskytteklubb att bullersanera sina skjutbanor.

Bullret vid närliggande bostäder får uppgå till maximalt 70 decibel. Arkivbild: Gettyimages

Smålandsposten berättar i sin pappersupplaga att skjutbanan varit i drift sedan 1950-talet och att det årligen avlossas cirka 50 000 skott på banan.

Flera grannar, både permanentboende och människor med fritidshus, har klagat och krävt olika åtgärder mot buller.

Föreläggande

Ärendet har varit upp för behandling hos bland annat länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen. Men nu är det kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd som agerar.

Genom ett föreläggande tvingas jaktskytteklubben att vidta en rad åtgärder så att bullret hos de närboende uppgår till maximalt 70 decibel.

Tiderna för skjutning måste ses över och exempelvis bullerplank byggas. Vissa av åtgärderna ska vara gjorda under 2022 och 2023.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Fler ripor på fjället än i fjol

Kjell Brännström långvarig medarbetare på Jaktjournalen och jägare med stående fågelhund har deltagit i ripinventeringen i Norrbotten och är nyss hemkommen från Jokkmokksfjällen. – Det ser bättre än i fjol. Vi har räknat in fler kullar. Däremot har det varit färre kycklingar per kull, säger Kjell. Stora som trastar Kjell menar att fler inventeringsresultat bör
ANNONS ▼