Jaktmagasin läggs ned

Stockholm (JJ) Idag blev det offentligt att tidningsförlaget Egmont lägger ned sitt jaktmagasin Big Game.

Big Game läggs ned.

Jaktmagasinet startades i december 2014 med inriktning på bland annat utlandsjakt. Big Game lyckades inte få upp det läsarantal som krävdes för en fortsättning. Tidningen kom ut med sex nummer per år.

Egmonts förlag har därför beslutat sig för att lägga ned tidningen. Det sista numret blev nr 5/2016.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser