Jaktia expanderar och förstärker styrelsen

Jaktia är Sveriges ledande kedja inom jakt-, fiske- och outdoorprodukter. Nu ser bolaget stora möjligheter att under de närmaste åren fördubbla verksamheten, och förstärker därför med en ny expansiv ägargrupp och en starkare styrelse. Lars Bergkvist utses till ny styrelseordförande, Profura AB utser två styrelseledamöter och tillför expansionskapital och nuvarande VD Lars Martinsson fortsätter som VD, delägare och styrelseledamot.

  Jaktia är en fackhandel som bygger på kunskap hos kedjans enskilda butiker. Genom den nya ägargruppen och styrelsen kommer ledningen att få stöd i utvecklandet av kedjan, där första målet är att snabbt växa till 50 butiker i Sverige.

I samband med expansion och tillväxt kommer resurser att ytterligare utveckla kedjans kunskapsfokus att sättas in.

Lars Bergkvist har under 13 år drivit Arken Zoo AB. Först som Styrelseordförande i 3 år och sedan som VD i 10 år. Under denna period växte Arken Zoo från 24 till 81 butiker och kedjeomsättningen gick från 70 Mkr till 500 Mkr.

Idag har kedjan 75 butiker i Sverige och 6 butiker i Norge. 2010 blev Arken Zoo utsett till Årets Franchiseföretag och var även 2009 och 2011 en av fem nominerade till Årets Franchiseföretag.

Lars Bergkvist är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har under 25 år haft ledande befattningar i olika företag, bland annat som VD på Magic House AB vid börsintroduktionen 1998. Magic House expanderade under Lars ledning från 2 till 13 länder under 18 månaders tid.

Sedan 3 år tillbaka sitter Lars Bergkvist även i styrelsen för Svenska Franchiseföreningen. Om engagemanget i Jaktia uttalar sig Lars Bergkvist så här:

– Jag har träffat Jaktias VD, Lars Martinsson, vid flera olika evenemang under ett antal år. Och när jag fick frågan om att bli bolagets nye styrelseordförande var det enkelt att tacka ja. Jag ser stora likheter mellan Jaktia idag och Arken Zoo för 6 år sedan.

– Min bedömning är att kedjan har samma möjlighet att växa i identisk takt som Arken Zoo gjorde, och det ska bli roligt att få vara med och bidra med mina personliga tillväxterfarenheter. Vi kommer att ge samma tillväxtförutsättningar för Jaktia och arbeta med samma verktyg som har fungerat så bra hos Arken Zoo. Inriktningen kommer att ligga i försäljning och lönsamhet hos befintliga butiker, gemensamma uppföljningssystem och tydligare kundfokus.

AKTUELLT

Svårt vargbiten älg avlivad i Värmland

En älg som sargats svårt av vargar avlivades på onsdagen strax öster om Karlstad. – Den blödde väldigt och hade svåra bettskador, berättar Jägareförbundets ordförande i Värmland, Anders Olsson.

Inrikesministern svarar undflyende om skytteverksamheters framtid

Polisen arbetar med en ny policy som avser besiktning av skjutbanors tävlingsstationer. Blir riktlinjerna som de ser ut i dag verklighet kommer många skytteklubbars verksamhet försvåras. Inrikesminister Mikael Damberg svarar undflyende på Sten Berghedens skriftliga fråga om konsekvenserna av förslaget.

Kalle utbildar jägare i den ”skitigaste jakten”

– En del kursdeltagare inser att de aldrig kommer att jaga säl. Det här är nog den skitigaste jakt man kan tänka sig. Det säger förre jaktvårdskonsulenten Kalle Johansson, som driver säljaktsutbildningar inom nystartade förbundet "Allmogejägarna".

2019 års våtmarksstipendiat korad

Ett gediget arbete med våtmarker för att gynna fåglar som lever i denna biotop premieras varje år, genom Våtmarksstipendiet. I år landade stipendiet i Västergötland.

Annonser