Jakthärvan: Förundersökning om tjänstefel nedlagd

Chefsåklagare Martin Tidén har utrett polisens telefonavlyssning av Karl Hedin och nu kommit fram till att polisen inte har begått tjänstefel. Därmed läggs förundersökningen ned.

Chefsåklagare Martin Tidén har nu utrett polisens telefonavlyssning av bland annat Karl Hedin och kommit fram till att polisen inte begått tjänstefel. Han la därmed ned förundersökningen.

– Jag har kommit fram till att ingen i förundersökningen angående bl.a. grovt jaktbrott har, i de delar som jag prövat i min utredning, begått tjänstefel. Jag väljer därför att lägga ned förundersökningen, säger chefsåklagare Martin Tidén vid Särskilda åklagarkammaren, i ett pressmeddelande.

Eftersom utredning gällande misstanke om jaktbrott av företagsledaren fortfarande pågår, kan inte åklagaren lämna några kommentarer kring tjänstefelsutredningen.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

SJF ordförande: ”Man kan inte ljuga i ett styrelserum”

Under gårdagens årsstämma på Svenska Jägareförbundet röstades ledamoten Rickard Axdorff oväntat bort och hans plats lämnades tom. Förbundsordförande Torbjörn Larsson säger att det handlar Axdorff har agerat illojalt och ljugit. Frågan ska ha handlat om förbundets plats i WWF Förtroenderåd.
ANNONS ▼