Jakt på skarv ska skydda Dalälvens laxyngel

Älvkarleby (JJ) Skyddsjakt på skarv ska rädda laxyngel vid Dalälvens utlopp i havet.

Ornitologiska föreningen accepterar skyddsjakt, om ingen annan lösning finns. Foto: Gettyimages

Upsala Nya Tidning skriver att Älvkarleby fiskevårdsområdesförening har fått klartecken från länsstyrelsen för skyddsjakt på skarv i maj och juni.

Föreningens företrädare pekar på att skarven samlas och jagar och fångar stora mängder laxyngel, så kallad smolt.

Det har påverkar beståndet av lax i älven och haft en negativ inverkan på sportfisket.

Utökad skyddsjakt?

– Vi bedömer att det kan finnas skäl till skyddsjakt och i ett första läge får 25 stycken skarvar skjutas. Skulle problemet inte vara avhjälpt kan antalet som får skjutas ökas på, säger Sara Lindqvist på länsstyrelsen till Upsala Nya tidning.

Länsstyrelsen inhämtade yttrande från Upplands ornitologiska föreningen. Dess företrädare uppges vara emot jakt på skarv, men de accepterar beslutet om inga andra åtgärder fungerar.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Vill inte reglera löstagbara vapenmagasin

Regeringen har i sin proposition lagt fram ett förslag om att göra vapenmagasin tillståndspliktiga. Flera riksdagsledamöter har motionerat emot detta förslag och nu har Riksdagens justitieskottet i ett betänkande avstyrkt regleringen av vapenmagasin.
ANNONS ▼