Jakt på hondjur, tvångsjakt – så ska vildsvinen förvaltas

Ökad jakt på hondjur, alltså suggor och gyltor – och möjligheten till tvångsjakt. Det är några av förslagen som lyfts fram när Naturvårdsverket nu presenterar sitt förslag om ny förvaltningsplan för vildsvin.

Ny förvaltningsplan för vildsvin, som ska gälla mellan år 2020 och 2025 och sedan utvärders, läggs nu fram av Naturvårdsverket. Foto: Gettyimages

Den gamla förvaltningsplanen skrevs 2010 och sedan dess har vildsvinsstammen vuxit starkt i landet. Populationen beräknas uppgå till 300 000 djur och den årliga avskjutningen är större än i älgjakten.

Men samtidigt accelererar problemen med exempelvis skador på odlad gröda och ökat antal viltolyckor.

År 2025 ska skadorna på jordbruket och viltolyckorna ha minskat, enligt målsättningen.

Ökad jakt på hondjur

För att få upp avskjutningen ytterligare vill Naturvårdsverkets tjänstemän att fler suggor och gyltor skjuts.

Det ska ske särskilt under perioden oktober till december, då det är mindre risk för att skjutna hondjur har smågrisar.

Christer Pettersson, handläggare på Naturvårdsverket, medger att det kommer att leda till att kultingförande suggor skjuts.

– Så kan det bli, men jag har stort förtroende för jägarna. Vi ser redan i dag att jägarna hanterar den här typen av rekommendationer med stort omdöme. Jag ser inte att det behöver bli något problem, säger Christer Pettersson.

”En sista utväg – tvångsjakt”

I Naturvårdsverkets förslag trycker man också på möjligheten för samhället att besluta om tvångsjakt på marker där vildsvinspopulationerna är stora.

”Om det uppstår mycket stora och allvarliga skador som kan anses bero på markägarens underlåtenhet att kontrollera vildsvinspopulationen och markägaren inte lyckas begränsa skadorna genom tillräcklig avskjutning, kan länsstyrelsen ta initiativ till skyddsjakt, så kallad tvångsjakt”, skriver Naturvårdsverket.

– Möjligheten till tvångsjakt har hela tiden funnits och har tillämpats på exempelvis dovhjort. Det blir länsstyrelsen som bedömer om jägare och markägare lyckas förhindra allvarliga skador och kan besluta om tvångsjakt. Men det blir naturligtvis en sista utväg för att nå balans i populationen, säger Christer Pettersson.

Stopp för utfodring

I förslaget till ny förvaltningsplan anges att en större del vildsvinskött ska nå ut i handeln och börja serveras i offentliga restauranger. En viktig förutsättning är då att enskilda jägare får ett enklare regelverk som medger direkt försäljning.

– Livsmedelsverket har ett regeringsuppdrag som ska redovisas den 30 november. Där hoppas vi att det kommer fram bra förslag på hur vildsvinskött enklare kan nå konsumenterna, säger Christer Pettersson.

Enligt förslaget ska vildsvin inte utfodras överhuvudtaget. Jaktåtlar med små fodermängder ska dock få användas.

Christer Pettersson trycker på att vikten av samarbete mellan markägare och jägare har lyfts fram ytterligare i det senaste förslaget till förvaltningsplan.

Remissinstanserna har nu fram till den 25 oktober på sig att tycka till om förslaget.

Här kan du läsa hela Naturvårdsverkets förslag.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21

 

Bilden visar hur avskjutningen av vildsvin och älg utvecklats i Sverige. Bild: Naturvårdsverket

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Sista chansen idag att anmäla sig till Jaga med JJ

Nu är det sista chansen att anmäla sig till utlottningen i Jaga med JJ. Fram till klockan 23 ikväll, den 18 september har du chansen att bli med på gåsjakt i Skåne, drevjakt på rådjur och dovhjort i Trollhättan eller vildsvinsjakt i Göteborg.

Misstänkt för illegal vargjakt – vann över polisen igen och får sina vapen

En av de misstänkta i det så kallade Amungenfallet, där en varg ska dödats illegalt, får rätt igen mot polisen. Nu meddelar Kammarrätten i Sundsvall för andra gången att bevisningen är för svag och att "Olle" ska ha igen alla sina vapen. – Det är märkligt att polisen inte accepterade den första kammarrättsdomen, säger advokat Erik Söderman.
ANNONS ▼