Jakt- och fiskerättsutredningen presenterad

Enmansutredaren Sören Ekström överlämnade idag sitt betänkande "Jakt och fiske i samverkan" till stadsrådet Ann-Christin Nykvist. Utredningens juridiska analys visar att jakt- och fiskerätten i lappmarken och på renbetesfjällen delas mellan samebymedlemmar och privata markägare.

Utredningen har haft två huvuduppdrag. Dels att så långt som det är möjligt att klarlägga grunderna för och omfattningen av samebymedlemmars och markägarnas jakt- och fiskerätt i lappmarken och på renbetesfjällen. Dels att söka samförståndslösningar och samarbetsmöjligheter mellan samebymedlemmar och markägare.
En grundläggande slutsats är att problemen med jakt- och fiskerätten endast kan lösas genom en samverkan i form av en gemensam förvaltning. Utredningen föreslår att ansvaret flyttas från länsstyrelserna och att ett tiotal samverkansföreningar bildas av samebymedlemmar och markägare.
Föreningarna skall svara för det direkta beslutsfattandet i fråga om den lokala jakt- och fiskeutövningen. Samverkansföreningen blir också det rättssubjekt som upplåter jakt- och fiskerätt efter medlemmarnas önskemål.
Länsstyrelsen skall se till att föreningarna kommer till stånd och därefter vara ett tillsyns- och stödorgan för dem.
Läs mer i nästa nummer av Jaktjournalen vad utredningen kan få för konsekvenser för den fria fjälljakten.

AKTUELLT

Vill stoppa lodjursjakten

Kalmar/Jönköping (JJ) Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att fem lodjur får skjutas i licensjakt i vinter i Kalmar och Jönköpings län.

Får dödade av lodjur i Skåne

Skåne (JJ) Två får har konstaterats dödade av lodjur utanför skånska Örkelljunga. – Vi ser lodjur då och då, bland annat på åtelkamerorna, berättar en Jägare.

Laika skjuten – attackerade nötkreatur

Östergötland (JJ) En östsibirisk laika som smitit hemifrån sköts av en jägare när hunden rivit ner en ko i en hage. Händelsen inträffade för en dryg vecka sedan i södra Östergötland.

Naturbevakare ångrar förhastat tjuvjaktsinlägg

När Rovdjursföreningen meddelade att varghanen i Juvbergsreviret sannolikt var tjuvjagad blev det hård tongång i facebooktråden. Naturbevakare Mats Hallin tyckte att "myndigheterna borde sluta dalta med dessa kriminella personer". Problemet är att vargen dog en naturlig död.

Debatt: Hur skulle det bli om alla tar lagen i egna händer?

Lagbrott ska utredas av polis och åklagare, inte av någon slags lynchmobb i media. Men det är extra allvarligt att man misskrediterar polis och åklagarväsendet, eller smutskastar tipsare, anser debattören i sin replik på tidigare debattartikel.

Annonser