Jägarnas Riksförbund utesluter sju medlemmar

Södertälje (JJ) I förra veckan beslutade förbundsstyrelsen i Jägarnas Riksförbund att utesluta sju medlemmar och återkalla deras medlemskap. Beslutet var dock inte enhälligt, två ledamöter, Bengt Bixo, förste vice ordförande och ledamoten Lotta Hassel reserverade sig mot beslutet.

Bildandet av nya jägarförbundet Rädda Jakten har fått Jägarnas Riksförbund att se rött och utesluta medlemmar som ingår i RJ:s interimstyrelse.

Anledningen till beslutet är att de uteslutna medlemmarna anses vilja skada Jägarnas Riksförbund via det nystartade jägareförbundet Rädda Jakten, där flera av de uteslutna medlemmarna återfinns i interimsstyrelsen.

Det har i flera år funnits en spricka i Jägarnas Riksförbund som dels handlat om älgförvaltningen och framför allt förbundets dubbla budskap i vargfrågan.
Efter 2013 års förbundsstämma fick förbundets andre vice ordförande, Göran Karlsson, Trollhättan, nog och avsade sig sina förtroendeuppdrag både i förbundsstyrelsen och som distriktsordförande i Västra Götaland.

– Jag insåg helt enkelt att jag inte kunde jobba med de frågor som medlemmarna valt mig att göra. Det är dels älgförvaltningen, äganderätten och nej till frilevande varg, berättar Göran Karlsson, som är en av de tunga JRF:arna som nu fått sitt medlemskap återkallat.
– Redan inför årsstämman i Åre 2010 förstod jag att något inte stod rätt till. Strax innan stämman kom Maria Norrfalks statliga utredning om den framtida älgförvaltningen. Inom JRF har vi alltid arbetat för att markägare och brukare ska få rätten att skjuta en vuxen älg, men i ett särskilt yttrande från JRF:s ordförande Solveig Larsson visar hon en annan uppfattning.

Citat Solveig Larsson, ur Norrfalks utredning; ”Utredaren har i merparten av frågorna på ett väl avvägt sätt lämnat förslag som ger möjlighet att forma förvaltning av älg, och som även kan användas för övrig förvaltning av vilt, och på sikt bör de föreslagna älgförvaltningsområdena kunna omformas till generella viltförvaltningsområden för förvaltning av allt vilt”.

Göran Karlsson valde att lämna förtroendeuppdragen i JRF när de tog ställning för en livskraftig vargstam.
 
– Det här stämmer inte alls med vad våra medlemmar vill och det sopades effektivt undan på årsstämman. Idag ser vi också resultatet med en älgförvaltning som gått emot våra medlemmar, hävdar Göran Karlsson.

Sprickan inom JRF blev än tydligare när det stod klart att ordföranden Solveig Larsson skrivit under den gemensamma åsiktförklaringen kring en utvecklad rovdjurspolitik. Den så kallade statliga ”Vargkommittén” som leddes av Peter Egardt.

I kommittén satt förutom Jägarnas Riksförbund, även Svenska Jägareförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska Rovdjursföreningen, Svenska Samernas Riksförbund, Naturskyddsföreningen, Föreningen Sveriges Fäbodbrukare, Lantbrukarnas Riksförbund och Världsnaturfonden.

”Vargkommittens” arbete slutade med en åsiktsförklaring som regeringen beställt inför sin proposition om framtidens vargförvaltning och som också fick sitt fulla stöd av JRF genom dess ordförande Solveig Larssons underskrift, citat:

”Genetisk förstärkning – Vi är överens om att vargstammens genetik succesivt behöver förbättras och att naturlig invandring är en del av lösningen. Vidare är vi överens om att de eventuellt negativa konsekvenserna för rennäringen av en begränsad sådan invandring måste minimeras. Hur detta kan säkerställas måste närmare penetreras”.

– Att skriva under ”Vargkommitténs” åsiktsförklaring gick stick i stäv emot vårt eget stämmobeslut där vi sagt nej till frilevande varg. Sedan dess har JRF kört med dubbla budskap, dels säger man till medlemmarna att man jobbar för nej till frilevande varg, men faktum är att man jobbat för en gynnsam bevarandestatus i ”Vargkommittén”, upplyser Göran Karlsson.

– I egenskap av distriktordförande för JRF i Västra Götaland kallade jag till styrelsemöte i oktober 2013 där jag med omedelbar verkan avsade mig alla förtroendeuppdrag inom JFR, vid samma tillfälle ställde Wincent Kvarnrud, Per Olofsson, Bo Ferm, Kjell Parmvik, Jan-Inge Johansson och Dan Pousette sina platser i distriktsstyrelsen till förfogande.
– Därefter har jag engagerat mig i ett nytt förbund, Rädda Jakten, för att jobba med de frågor som JRF inte vill göra, bland annat nej till frilevande varg.
– Efter avhoppet har jag försökt föra en diskussion inom förbundet och även skriva debattinlägg i medlemstidningen Jakt & Jägare och på förbundets hemsida. Men trots att jag varit saklig, utan personpåhopp, blir jag censurerad och även blivit upplyst av tidningen chefredaktör att jag inte kommer att få några debattinlägg publicerade, berättar Göran Karlsson.

Rädda Jakten arbetar nu under en interimsstyrelse i väntan på ett årsmöte senare i år. Detta faktum har nu gjort att förbundsstyrelsen i JRF valt att utesluta sju mångåriga medlemmar, och i vissa fall förtroendevalda på grund av deras engagemang i Rädda Jakten.

JRF förklarar beslutet med följande skrivning till Kurt Borg, avdelningsordförande i Västra Värmland, citat:

Beslutet grundar sig på att du som förtroendevald i styrelsen för förbundet Rädda Jakten anses så bakom de skrivningar som återfinns på Rädda Jaktens hemsida vilket även gäller ett antal uttalanden som flera av styrelsen i Rädda jaktens ledamöter framfört i andra medier och som förbundsstyrelsen i JRF anser vara avsett att skada JRF”.

– Det är minst sagt ett underligt beslut, vi har fri föreningsrätt i Sverige. Jag är inte styrelseledamot eller medlem i Rädda Jakten, jag är däremot revisor och de ingår aldrig i en styrelse. Vi som utesluts har jobbat för sina medlemmar och fört fram kritik, nu utesluts de, berättar Kurt Borg som varit avdelningsordförande i 12 år och ordförande i distriktet i tio år.
– Nu när jag är uteslutet får jag väl bli medlem i Rädda Jakten, jag måste ju ha försäkringar och annat. Dessutom vill jag fortsätta jobba för ett nej till frilevande varg. Jag är fruktansvärt besviken och kan konstatera att det finns en del lögner och falskheter som är till grund till beslutet, hävdar Kurt Borg.

Även Göran Karlsson är kritisk till besluten om uteslutning.
– Det här är rent nonsens, det finns inget på hemsidan som är skrivet för att skada JRF. Vi startar Rädda Jakten för att arbeta med frågor som JRF inte vill arbeta med och vi är inte ute efter att ta medlemmar av JRF, hävdar Göran Karlsson.

De uteslutna medlemmarna är följande: Wincent Kvarnrud, Mariestad, Göran Karlsson, Trollhättan, Curt Lindström, Bergvik, Arne Persson, Hallsberg, Karl-Erik Stridh, Trollhättan, Dan Poucette, Götene och Kurt Borg, Charlottenberg.

   

AKTUELLT

Möttes av död älgtjur i trädgården

Veddige (JJ) När Lisbeth Claessons sambo skulle åka till jobbet upptäckte han en älg som låg och sov i trädgården. Lisbeth väcktes och tillsammans smög de ut med kameran. Älgen visade sig dock inte sova. Intill garageuppfarten låg den fina älgtjuren död.

Älgjakt med välgörenhetstema i Harrsjön

Harrsjön (JJ) Per Jonsson, Strömsund drabbades av cancer före jul 2017. Efter operation och behandling ville Per göra något för de som bor på patienthotellet och sysselsätter sig i dess hobbyverkstad Oasen i Umeå. Med hjälp av SCA styrdes en älgjakt upp med syfte att samla in pengar till Oasen. Det blev ett lyckat arrangemang.

Annonser