Jägarmässigheten haltar!

Ordet ”jägarmässigt” används ofta på genomgång innan jakt. Det sägs att man ska skjuta jägarmässigt vilket betyder något i stil med att man skjuter kalven före kon, inte förande sugga och så vidare. Men här tycks det finnas många olika tolkningar, menar Mikael Grennard som tar sig an frågan i det senaste Hårkorset.

Skulle DU skjuta? Foto: Mikael Grennard

På en jakt där jag var jaktledare för en tid sedan använde jag själv begreppet ”jägarmässigt”. Något jag sedan dess förbannar, för det blev en av mina tråkigaste jakter någonsin.

Det sköts inte mindre än tre suggor med kultingar i skogen den jakten. Kultingar som givetvis frös ihjäl den kommande natten. Vid frågan om varför suggan skjutits så svarade man ”att den kom ju ensam”.

Ingen av suggorna var förande i ordets rätta bemärkelse, och det är långt ifrån alltid man kan se om spenarna är dragna, framför allt under de första veckorna.

Men var är det jägarmässiga i att skjuta en sugga?

Riktiga jägare

En sann jägare skjuter inte ensamma stora vildsvin om man inte är säker på att det är en galt. Framför allt inte under den senare delen av jaktsäsongen, för då vet denne också att de mycket väl kan ha grisat och lämnat kultingarna i ett bo.

Alla jägare gör misstag och förr eller senare skjuter man fel. Men då visar den sanne jägaren också stor ånger.

På godsen och vid säljjakter är man van att hantera personer som kanske inte besitter det jag vill kalla jägarmässighet. Därför brukar skjutreglerna där vara mycket tydliga. Exempelvis: ”Kulting, fjoling eller konstaterad galt. Alla vuxna vildsvin är suggor tills annat konstaterats.” Inte sällan utdelas böter på över 5 000:– för felskjutningar.

Dagens jaktkung

På framför allt sydsvenska jakter förekommer uttrycket ”dagens jaktkung”.  Vid avslutad jakt utnämns den som fällt flest vilt till jaktkung. En företeelse som definitivt inte gagnar viltet eller viltförvaltningen.

Jag har inget emot att man hyllar den som haft lite tur och dessutom förvaltat sina chanser väl, men det är inte alla som är förmögna hantera detta utan att samtidigt tumma på, eller helt släppa, etiken.

Dessa ”jägare” kan börja göra de mest oförsvarliga och ibland farliga misstag i skogen för att få titulera sig ”dagens jaktkung”.

Skärp er!

I vissa jägarkretsar är den som skjuter mycket ”duktigast” på något för mig oförklarligt sätt.  Inte den som skjuter rätt. Titt som tätt ser man på sociala medier som Facebook och Instagram om hur någon jägare skjutit till exempel fem olika bockar runt den 16 augusti, alla ganska unga och dåliga, och kanske från samma mark. Detta bara för att jakttabellen medger det. Jag kan inte låta bli att undra: Det måste väl vara roligt att skjuta rätt bock i stället. Att ha en tanke med det man gör. Inte bara döda.

I mångas öron kanske troféförvaltning låter illa, men sambandet mellan god trofékvalitet och starka viltstammar är stor. Dessutom vill jag bestämt mena att vi inte ska blanda ihop jägarmässig skicklighet med stort antal fällda vilt. För mig innehåller begreppet jägarmässighet så mycket annat.

Vi är som jägare mer påpassade än någonsin, så det är inte bara för det vildas väl och ve vi måste hålla en hög etik. Det är också för vår egen ”överlevnad”.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser