Jaktnyheter

Jägarkrav på minskad avskjutning i älgjakten i Västerbotten

Jägare i Västerbotten kräver minskad avskjutning i älgstammen. Foto: Gettyimages

Nu kommer siffror som visar att älgstammen har minskat kraftigt i delar av Västerbotten. I den nordöstra delen av länet har jägarna inte lyckats skjuta mer än 73 procents av tilldelningen.
- Det går inte att fortsätta avskjutningen på det här sättet, säger KG Abramsson, Jägareförbundets ordförande i länet.

"}}

Per Olov Dahlberg har jagat 25 år i Forsliden i Botsmark, som ligger längst västerut i Skellefteå kommun. Han är upprörd över hur älgstammen hanterats.

– Jag sa redan för sex år sedan att älgstammen var på väg att krascha, men det var ingen som trodde mig. Nu ser vi resultatet, säger Per Olov Dahlberg.

I hans jaktlag sköt man sex vuxna älgar och tre kalvar i höstas.

”Djävulskt allvarligt”

– Vi jagade ända fram till snön blev så djup att vi inte längre tog oss fram. Vi har lagt 400 mantimmar per tusen hektar. När jag åker nio mil till och från jaktmarken ser jag inte längre en enda älg. Och ute på jaktmarken ser man inga spår, hör inga hundar och ser inga älgar. Det är knappt man hör ett skott längre, säger Per Olov.

Han varnar för att jägarna kommer att tröttna.

– Jag är 67 år gammal och kan lika gärna lägga av om det inte finns någon älg. Och kommer inte nya ungdomar i lagen, så är frågan vem som ska jaga i framtiden. Läget är djävulskt allvarligt, säger Per Olov Dahlberg.

Länsstyrelsens personal meddelade inför 2021 års licensjakt att målsättningen var att fälla 13.616 älgar i Västerbottens län. I skrivande stund är 10.400 älgar fällda.

Medveten minskning

Den minskade älgstammen är frukten av en medvetet ökad jakt sedan 2017.

– Nu ska det tas fram en ny avskjutningsplan för de närmaste åren. Då är det viktigt att jägarkåren kan stå emot ytterligare påtryckningar om ökad avskjutning. Det är viktigt att vi inte förstör medelåldern i älgstammen, säger Anja Kjellsson, jaktvårdskonsulent vid Jägareförbundet i Västerbotten.

Lars Hedqvist är ordförande i Skellefteå jaktvårdskrets och bekräftar att älgstammen minskar, lokalt väldigt kraftigt.

– Vi har en betydligt lägre avskjutning. Vintern 2020-2021 var hård och många kor kastade sina kalvar. Reproduktionen minskade med 25 procent och det har i praktiken medfört att älgstammen minskat med samma siffra. Men det skiljer mycket lokalt – vid kusten där vi har mest bondskogar och mycket mat för älgarna, är stammen fortfarande stark. I inlandet är det sämre, säger Lars Hedqvist.

”Mycket sämre”

Lars Dahlberg, viltförvaltare på länsstyrelsen, berättar att cirka 75 procent av avskjutningsmålet uppnåtts i Västerbotten den gångna jakten. För vuxna djur är siffran 90 procent, det är sämre med kalvarna.

– När SLU analyserat siffrorna måste vi kanske ha is i magen och låta älgstammen stabilisera sig. Antalet älgar i västerbotten har minskat med 20 procent sedan 2015 – och det är klart att jägarna märker det, säger Lars Dahlberg.

Ordföranden i Jägareförbundet i Västerbotten, KG Abramsson, anser att tilldelningen i kommande års jakter måste minska.

– Slutrapporteringen från jakten är inte klar, men vi ser i alla älgförvaltningsområden att målfyllnaden är mycket sämre. Älgstammen har sakta men säkert gått ned och jägarna ser helt enkelt färre älgar. Här har viltförvaltningsdelegationen och länsstyrelsen nu en grannlaga uppgift, att bedöma hur framtiden ska bli. Min uppfattning är klar: Tilldelningen måste minska, säger KG Abramsson.