Jaktnyheter

Jägarförbund varnar för tiodubblad skottpeng på mink

Skottpengen på Mink föreslås höjas till 1.000 kronor per mink i Stavanger. Foto: Gettyimages, montage

Skottpengen på mink föreslås höjas från 100 kronor till 1.000 kronor i norska Stavanger. Men företrädare för Norges jägar- och fiskarförbund är tveksamma och varnar för en så kraftig höjning.

"}}

Stavangers kommun har under en lång följd år betalat jägare 100 kronor i skottpen för minkar. Åtgärden har satts in för att freda häckande sjöfågel.

Lokalpolitikern Leif Arne Moi Nilsen, Frp, vill att jakttrycket ökas och föreslår att skottpengen ska höjas till 1.000 kronor per fälld mink, berättar Jakt & Fiske.

Han tänker sig att ungdomar och pensionärer kan lockas att öka jakttrycket om de har en chans att tjäna pengar.

Varnar

Intentionen är bra, tycker Tore Gilje, regionsekreterare vid Norges jägar- och fiskarförbund i Rogaland. Men han varnar för vilka konsekvenserna kan bli.

– Minken ska bekämpas. Men vi behöver ett skottprisupplägg som står sig ur ett förvaltningsperspektiv, säger Tore Gilje i NJFF-Rogaland.

Han är rädd för att en kraftig höjning av skottpremien kan medföra att folk lämnar in minkar som skjutits på andra platsen än i Stavanger.

Tore Gilje pengar också på att jakt är kringgärdat av många bestämmelser och efterlyser goda kontrollrutiner kring predatorjakten.