Jägarförbund och naturorganisationer ingår avtal

Kungsbacka (JJ) Idag undertecknas ett avtal, EU Platform on Coexistence between People and Large Carnivores, av representanter från EU.kommissionen, jägarorganisationer samt miljöorganisationer. Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig på Svenska Jägarförbundet ser plattformen som ett nödvändigt ont. – Är vi inte med kan vi inte heller påverka, säger han.

Den europeiska plattform(EU Platform on Coexistence between People and Large Carnivores)som underteckas i dag ska finna lösningar på de problem som följer samexistens mellan stora rovdjur och människor.

Den europiska jägarorganisationen FACE accepterar villkoren för att delta i plattformen; bland annat att EU:s habitatdirektiv ska ligga till grund för förvaltning, och att stora rovdjur är en integrerad del av vårt kulturlandskap.

Tom Arnbom rovdjursexpert på Världsnaturfonden WWF har under två år deltagit i framtagandet av dokumentet.

– Rovdjurens återkomst är en framgångssaga, exempelvis finns det nu varg i Danmark. Det skapar dock konflikter på många håll och vi måste lösa dem i samförstånd, säger Tom Arnbom i ett pressmeddelande.

I dokumentet förbinder sig organisationerna att art- och habitatdirektivet ska vara den juridiska grunden och att förvaltningen ska vara vetenskapligt förankrad och tåla granskning samt att kulturella och socioekonomiska avväganden ska göras.

Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig på Svenska Jägareförbundet har också varit med i processen som lett fram till det dokument som skrivs under i dag.

– Vi har jobbat hårt för att föra fram våra ståndpunkter och dokumentet ser inte likadant ut i dag som det ursprungligen gjorde. Vi vägrade till exempel den första skrivningen av av art- och habitatdirektivet som ”the appropriate”. I stället blev det nu den legala grunden och det är ju något man bara kan konstatera. Nu kommer vi jobba för att direktivet antingen skrivs om eller får bilagor som underlättar en förvaltning av vargstammen.

Enligt Gunnar Glöersen är deltagandet i plattformen ett slags nödvändigt ont.

– Är man inte med i diskussionen har man inte heller möjlighet att påverka, men man ska komma ihåg att förutsättningarna i Europa ser mycket olika ut. I Slovenien där miljöommisionären Janez Potočnikhar sin hemvist finns varg, men där finns också 300 klövvilt per 1 000 hektar. I Sverige där vi har vargar ligger klövviltstätheten snarare på 10 per 1 000 hektar. Dessutom får vi inte förvalta stammen här genom jakt som man exempelvis får i Slovenien.

Intressant i sammanhanget är att de direktiv som LCIE (Large Carnivor Initiative for Europe) skapat och som bevarandeorganisationer runt om i Europa hänvisar till är de samma som ligger till grund för den rovdjurspolitik som Regeringen presenterat men som fortfarande inte realiserats.

AKTUELLT

Älgjakt med välgörenhetstema i Harrsjön

Harrsjön (JJ) Per Jonsson, Strömsund drabbades av cancer före jul 2017. Efter operation och behandling ville Per göra något för de som bor på patienthotellet och sysselsätter sig i dess hobbyverkstad Oasen i Umeå. Med hjälp av SCA styrdes en älgjakt upp med syfte att samla in pengar till Oasen. Det blev ett lyckat arrangemang.

Annonser