Jägareförbundet: Tjänstemän på länsstyrelsen driver egen agenda om björnjakten

Jägareförbundet har kommit på kant med länsstyrelsens handläggare om björnjakten i Norrbotten. – Det känns som om handläggarna driver en egen, gammal agenda, säger jaktvårdskonsulent Björn Sundgren.

Jägareförbundet i Norrbotten vill att björnen börjar betraktas som ett jaktbart vilt i första hand, inte en art som ska förvaltas med skyddsjakt. Foto: Gettyimages, montage

Sundgren vänder sig emot att länsstyrelsen betraktar björnen som en strikt skyddad art och att det är skyddsjakten som styr hela förvaltningen.

– Allt styrs av att renarna ska skyddas i sina kalvningsrområden. Följden blir att länsstyrelsen säger: Oj vi råkade skjuta lite för mycket vid skyddsjakt i inlandet, som ligger 25-30 mil bort, så därför får ni inte skjuta någonting vid kusten. Det blir orimligt för alla, säger Björn Sundgren.

Han och Jägareförbundet vill helst se att länet delas in i förvaltningsområden som är helt fristående från varandra.

– Då kan man redan på våren bestämma hur många björnar vi får fälla i fyrkantskommunerna (Älvsbyn, Piteå, Luleå och Boden) och nere vid kusten. Problemet är att länsstyrelsen ser hela Norrbotten som ett enda förvaltningsområde, säger Björn Sundgren.

Björn Sundgren

Social oro

Han menar att länsstyrelsen också måste beakta den sociala oro det skapar med täta björnstammar i vissa områden.

– Människor känner oro för att björnar rör sig nära bebyggelse och lär sina avkommor att det är okej att exempelvis gå in på gårdar. Det finns också en oro för att röra sig i skog och mark när man vet att det finns björhonor med ungar i området, säger Björn Sundgren.

Det svar han får när han tar upp saken med länsstyrelsens personal är att det inte finns några bekymmer med björnarna rapporterade från kustområdena och fyrkantskommunerna.

– Det är nog länsstyrelsens personal ganska ensam om att tycka. Med kontinuerlig licensjakt lär vi björnarna att ha respekt för människan, konstaterar Sundgren.

Är det länsstyrelsens linje?

Han upplever att tjänstemän vid länsstyrelsen i grannlänet Västerbotten har en annan syn på björnen. Där betraktas den som ett jaktbart vilt och inte bara en strikt skyddad art som i första hand ska skyddsjagas.

– Vi kommer att lyfta frågan på viltförvaltningsdelegationen i Norrbotten och kolla om länsledningen står bakom den linje som tjänstemännen driver, säger Björn Sundgren.

”Inga problem”

Anna Danell är rovdjurshandläggare och anser att länsstyrelsen Norrbotten agerar enligt reglerna.

– Vi ser inte skyddsjakt som en bas i förvaltningen, men det är en rättighet för människor att söka skyddsjakt när de lider skada. Uppfylls kriterierna så beviljar vi skyddsjakt, säger Anna Danell.

Hon hänvisar till att länsstyrelsen inte har lagstöd för att dela in Norrbotten i flera förvaltningsområden.

– Jägareförbundet vill ha jakt i bland annat fyrkantskommunerna. Men rent krasst, när vi inte har några problem med björnar där, så finns det ingen garanti för att vi kan bevilja licensjakt, säger Anna Danell.

Hon framhåller att länsstyrelsen baserar frågan om licensjakt på rapporter om björnar och händelser med björnar som kommer in till myndigheten.

– Om det inträffar händelser är det väldigt viktigt att rapporterna kommer in till oss och inte stannar ute i stugorna. Får vi ingen rapport så finns inte problemet, säger Anna Danell.

EU-regler

Hon välkomnar att Jägareförbundet kollar med länsledningen om rovdjurshandläggarnas arbete ligger i linje med myndighetens syn på björn och björnjakt.

Men hur länge ska björnen vara en strikt skyddad art, så att den inte får jagas på ett rationellt sätt?
– Det är enligt EU:s art- och habitatdirektiv den är strikt skyddad och det finns väl ingen plan för att den ska tas bort från listan över strikt skyddade arter, svarar Anna Danell.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼

Annonser