Jägareförbundet positiva till strukna vapenförslag

Öster Malma (JJ) Svenska Jägareförbundet har arbetat hårt för att få till ändringar av den vapenutredning som Doris Högne Rydheim levererade förra året. Förbundet är nöjt med att många av de förslag som hade påverkat jägare och sportskyttar negativt har tagits bort när regeringen presenterar sin lagrådsremiss. Detta skriver förbundet i ett pressmeddelande i dag.

Svenska Jägareförbundet har varit kritiskt till att införa hårdare regler för laglydiga vapenägare när syftet med vapenutredningen varit att inskränka möjligheten att komma åt illegala vapnen i samhället. Bland annat har förbundet kritiserat ett förslag om att införa tillståndsplikt på vapenmagasin. Detta förslag skulle ha skapat byråkrati, ökade kostnader för samhället och problem för vapeninnehavarna, men inte haft någon effekt för att minska de illegala vapnen.

– Det är mycket glädjande att regeringen lyssnat på våra argument och strukit flera förslag som inte hade gett någon positiv effekt för att komma åt de illegala vapen som florerar runt i samhället. Vi stödjer däremot förslag som försvårar eller omöjliggör för kriminella att få tag i vapen. Men det är fel att ge sig på legala, det löser inte problemet, säger generalsekreterare Bo Sköld i pressmeddelandet.

– Vi har lagt en väldigt stor arbetsinsats med att förklara vad förslagen skulle få för effekt. Den biten har saknats i vapenutredningen, och kommer av att vi inte aktivt fått vara med i utredningsarbetet. Genom att involvera de parter som påverkas av lagstiftningen får man en mycket bättre utredning, där förslagen är mer genomtänkta och anpassade till de förhållanden som råder, säger Bo Sköld vidare.

AKTUELLT

Klövvilts-SM för beaglarna blev en succé

Ödeshög (JJ) Alla deltagande beaglar gick till pris och nio av elva startande hundar genomförde dubbla prisdrev. I går genomförde Svenska Beagleklubben för första gången någonsin klövvilts-SM, och det blev verkligen den succé klubben hoppats på.

Krönika: TV:s I rovdjurens spår – ”riktig göggelmögga”

Fagersta (JJ) Hos Sveriges Television ska medarbetarna vara opartiska. Det gäller dock inte rovdjur i allmänhet och varg i synnerhet. På bästa sändningstid serveras nu svenska folket superpartisk "göggelmögga-journalistik" när Anders Lundin åker runt I rovdjurens spår, skriver Jaktjournalens Mikael Moilanen i den här krönikan.

Annonser