Jägareförbundet kritiskt till jaktstopp

Svenska Jägareförbundet ser inga motiv att stoppa ripjakten i Jämtland samtidigt som man tillåter jakt på ett mindre område inmom Tåssåsens sameby där ett privat företag säljer jakt på statens marker i vinstsyfte.

Jägareförbundet förespråkar sin egen fjälljaktsmodell eftersom hälften av dem som jagar ripa i Sverige är bosatta utomlands. Den innebär att man i första hand tillåter jakt för jägare bosatta i Sverige och andra hand för de som är bosatta utomlands. På så sätt hade jakttrycket kunna regleras på ett bättre sätt.

Länsstyrelsen grundar sitt beslut på att jakten skulle äventyra ripans fortlevnad i fjällen. Enligt Jägareförbundets uppfattning överdriver länsstyrelsen jaktens betydelse. Det är främst rovdjur och vissa år väder som styr tillgången på ripa.

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Klarar sig kalven i vinter? Hur många älgar dör?

Fagersta (JJ) – Vi har inte upplevt sådant här väder tidigare. Det går inte att förutse hur många vilda djur som kommer att dö till följd av värmen och torkan. Det säger Jägareförbundets forskningsansvarige, Fredrik Widemo.

Älgjaktsvinnarna klara

Kungsbacka (JJ) Varje höst lottar Jaktjournalen ut fem platser till tidningens älgjakt i Ströms Vattudal. Som vanligt är intresset mycket stort. Och de lyckliga vinnarna är…

Annonser