Jägareförbundet Gävleborg kräver ytterligare 40 björnar

I en hemställan till Länsstyrelsen i Gävleborg resonerar jägareförbundets länsförening om licensjakten. I den västra delen av länet avlystes licensjakten på björn redan den andra dagen. I det östra området tog det fem dagar innan kvoten var fylld.Totalt fälldes 71 björnar.Vart femte år genomförs omfattande spillningsinventeringar av björn inom dess utbredningsområde. Inventeringen i Dalarna, Gävleborg … Fortsätt läsa Jägareförbundet Gävleborg kräver ytterligare 40 björnar