Jägareförbundet Dalarna säger nej till flytt av varg från Jämtland till Dalarna!

DALARNA(JJ). Jägareförbundet Dalarna säger nej till att problemvarg från renskötselområdet i Jämtland flyttas till Dalarna. Reaktionen från förbundet kommer efter att det under de senaste dagarna uppmärksammats att en flytt av en genetiskt viktigt varg planeras från Jämtland till Mellansverige, denna varg har angripit renar i Tåssåsens sameby.

Förbundet pekar på att länet redan berörs av ett 15-tal vargrevir och under förra året skedde föryngring i flertalet av dessa revir. Detta gör att Dalarna berörs av en betydande del av de vargetableringar som finns i landet.
– Av den anledningen säger vi nej till omflyttning av vargar till Dalarna så länge ingen reell utglesning av vargstammen har skett i länet, säger Thomas Björklund, ordförande i Jägareförbundet Dalarna, i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet skriver förbundet: ”Jägare, markägare och tamdjursägare i Dalarna är så negativt påverkade av den stora förekomsten av varg så antalet vargar i länet måste minskas betydligt innan vi överhuvudtaget börjar prata genetisk förstärkning.
Vidare skulle en omflyttning av varg till Dalarna begränsa den politiska inriktningen om en aktiv förvaltning i form av utglesning av vargstammen. Detta då omflyttningen i praktiken också innebär att jaktmöjligheterna starkt begränsas.”

Fotnot: Se även notis den 18/3.

AKTUELLT

Här vill länsstyrelserna öka vargstammen

Vargstammen ska öka ytterligare i Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Västra Götaland. Det är innebörden av det förslag som det mellersta rovdjursförvaltningsområdet offentliggjorde på onsdagen.

LRF vill ha löshundsjakt på vildsvin vår och sommar

Lösa vildsvinshundar hela våren och sommaren. Vårbocksjakt i hela Sverige. Jakt på hjort och rådjur dygnet runt. Det är förslag på nya jakttidsregler från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. – Vi måste göra något åt vildskadorna, säger förbundets jakt- och viltansvarige Anders Wetterin.

Annonser