Jägareförbundet ber Länsstyrelsen riva upp beslut

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat att stoppa kommande älgjakt för 49 licensområden i länet på grund av utebliven rapportering. Nu ber tre berörda länsföreningar länsstyrelsen ompröva sitt beslut.

Länsstyrelsen beslut drabbar många jägare som kan anses ansvariga, menar Jägareförbundet. Arkivfoto: Per Jonson

Det är i en skrivelse Svenska Jägareförbundets lokalföreningar Skaraborg, Södra Älvsborg och Västra Götaland Väst, ber länsstyrelsen ändra sitt beslut.

I skrivelsen framgår  att förbundet rent principiellt håller med Länsstyrelsen i sakfrågan, men enligt förbundet drabbas tredje part hårt av beslutet och det kan därför anses orättvis.

Enskilda personer bär ansvar för den uteblivna rapporteringen och av den anledningen anser Jägareförbundet att proportion mellan handling och konsekvens är orimligt stor sett till den enskilda jägaren/markägaren. Vi anser att Länsstyrelsen bör beakta att enskilda individer kan göra misstag, drabbas av förhinder eller av annan orsak inte kunna fullfölja sitt uppdrag, en enskild persons försumlighet kan inte tillåtas drabba flera hundra oskyldiga jägare”, skriver förbundet.

Enligt Förbundet påverkar länsstyrelsens beslut jägarna både ekonomiskt och känslomässigt. Dessutom menar att de utebliven jakt också medför ökade risker för betesskador och trafikolyckor.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Fler ripor på fjället än i fjol

Kjell Brännström långvarig medarbetare på Jaktjournalen och jägare med stående fågelhund har deltagit i ripinventeringen i Norrbotten och är nyss hemkommen från Jokkmokksfjällen. – Det ser bättre än i fjol. Vi har räknat in fler kullar. Däremot har det varit färre kycklingar per kull, säger Kjell. Stora som trastar Kjell menar att fler inventeringsresultat bör
ANNONS ▼