Jägare vill korta älgjakten

Arjeplog (JJ) Arjeplogs jaktvårdskrets kräver att jakttiden på älg ovanför odlingsgränsen förkortas.

Naturvårdsverket har beslutat att tillåta älgjakt fram till den 25 november, ett beslut som jaktvårdskretsen inte gillar och därför överklagat.
Jaktvårdskretsen har tagit hjälp av jurister och tänker gå vidare med frågan till länsrätten.
Länsstyrelsen har även gått på jägarnas linje och föreslagit en kortare jakttid. Detta beslut överklagades av Norrbottens allmänningsskogar och beslutet upphävdes av Naturvårdsverket. Efter kretsens överklagan har Naturvårdsverket meddelat att kretsen inte har någon rätt att överklaga beslut om förlängd jakttid.

AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Vill stoppa lodjursjakten

Kalmar/Jönköping (JJ) Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att fem lodjur får skjutas i licensjakt i vinter i Kalmar och Jönköpings län.

Annonser