Jaktnyheter

Jägare trycker på för vargjakt i vargzonen

Förslaget är att tre vargflockar ska skjutas i vinterns licensjakt i den norska vargzonen. Foto: Gettyimages, montage
Norge (JJ) Norges Jägar- och fiskarförbund, NJFF, uppvaktar regeringen och trycker på om jakt även på vargarna i den norska vargzonen i vinter.
Rovviltnämnderna i vargzonen, en långsmal rimpa på gränsen till Sverige, har beslutat att tre vargflockar ska skjutas inne i vargzonen. Norska klimat- och miljödepartementet har sista ordet i frågan. NJFF skriver nu till regeringen: ”Konsekvensen av att Stortinget önskar en vargzon är att en del av befolkningen måste ta belastningen med att ha varg i sina närområden över tid. När de beslutade beståndsmålet är nått och förpliktelserna och villkoren för jakt är uppfyllt, må det öppnas för licensjakt också innanför vargzonen”, skriver NJFF till regeringen.

Accepterar inte

Förbundet konstaterar att den skandinaviska vargstammen haft en betydlig tillväxt de senaste åren och att beståndet ligger väl över Stortingets beslutade beståndsmål. ”Vargzonen är på väg att utveckla sig till ett reservat där Stortingets beslutade beståndsmål i realiteten inte gäller. NJFF accepterar inte denna utveckling”, står det också i brevet till regeringen.