Jägare oroade över älgstammen i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik (JJ) Jägarrepresentanter i Örnsköldsviks älgförvaltningsområde dra i handbromsen inför fortsättningen av höstens älgjakt eftersom man att tilldelningen är för stor i förhållande till älgstammens storlek.

Palle Ammenberg, jägarrepresentant i förvaltningsgruppen, menar att det har skett en överskattning av älgstammen och han oroas över vilka konsekvenser det kan ge.

– Om man skjuter tilldelningen på 2 700 djur, så kommer vinterstammen att sjunka till 4 djur per tusen hektar – och vi har kommit överens med markägarna att den ska ligga på 5,5. Det påverkar jakten kommande år dramatiskt.  Risken är att många jägare slutar, och då kan man fråga sig vilka som ska hålla älgstammen i balans, säger han till SVT Mittnytt.

Under jaktuppehållet ska förvaltningsgruppen, som består av representanter från jägarkåren och markägarna, träffas för att planera nästa period. Inför oktoberjakten har länsstyrelsen låtit ta fram en oberoende beräkning av stammen.

– Markägarsidan och jägarsidan hade olika uppfattning om beräkningarna av älgstammen i området, därför beställde vi den här beräkningen så att de skulle få ett bättre underlag för att komma vidare och bestämma hur de ska göra när septemberjakten är slut, säger Karin Saltin, jakthandläggare på länsstyrelsen i Västernorrland.

– Den fortsatta jakten måste ju förändras radikalt. Vi har redan skjutit fler djur än den här oberoende beräkningen visade att vi skulle göra, säger Palle Ammenberg, som inte utesluter ett jaktstopp.

AKTUELLT

Finsk seger på nordiska mästerskapen

Luleå (JJ) De finska stövarekipagen tog hem segern både individuellt och i lag när Nordiska Stövarmästerskapet arrangerades första helgen i december av Norrbottens läns stövarklubb.

Annonser