Jägare och markägare informerades om nya älgförvaltningen

HEDEMORA(JJ) Under helgen fick jägare och markägare information om den nya älgförvaltningen. Informationsmötet anordnades i Hedemora.

På plats fanns Jonas Bergman, viltförvaltningsutvecklare på länsstyrelsen, och Ulf Halth, ordförande i den nybildade älgförvaltningsgruppen. Även Jonas Bergman var där.

– Älgförvaltning präglas av samarbete mellan alla inblandade aktörer. Utan ett samarbete med er som sitter här inne kommer vi ingenstans i den här frågan. Ni är de allra viktigaste posterna i detta arbete och tillsammans ska vi kunna nå långt med detta. Vårt mål är att skapa en hög kvalitet på älgstammen, i balans med betesresurserna. Men själva förvaltningen ska ske ute hos er jägare och markägare, där det finns en lokal förankring, förklarade Jonas Bergman.

Älgförvaltningsgruppen för Gävle-Dala presenterades också. Bland annat ska gruppen ordna med inventeringar och ta fram en förvaltnignsplan. 
Totalt i länet är det nu 16 älgförvaltningsområden.
Det här rappoterar Dalarnas Tidningar.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser