Jägare och markägare informerades om nya älgförvaltningen

HEDEMORA(JJ) Under helgen fick jägare och markägare information om den nya älgförvaltningen. Informationsmötet anordnades i Hedemora.

På plats fanns Jonas Bergman, viltförvaltningsutvecklare på länsstyrelsen, och Ulf Halth, ordförande i den nybildade älgförvaltningsgruppen. Även Jonas Bergman var där.

– Älgförvaltning präglas av samarbete mellan alla inblandade aktörer. Utan ett samarbete med er som sitter här inne kommer vi ingenstans i den här frågan. Ni är de allra viktigaste posterna i detta arbete och tillsammans ska vi kunna nå långt med detta. Vårt mål är att skapa en hög kvalitet på älgstammen, i balans med betesresurserna. Men själva förvaltningen ska ske ute hos er jägare och markägare, där det finns en lokal förankring, förklarade Jonas Bergman.

Älgförvaltningsgruppen för Gävle-Dala presenterades också. Bland annat ska gruppen ordna med inventeringar och ta fram en förvaltnignsplan. 
Totalt i länet är det nu 16 älgförvaltningsområden.
Det här rappoterar Dalarnas Tidningar.

AKTUELLT

Vit älg en klickraket

Kommunalrådet Hans Nilssons film på en vit älg har blivit en riktig klickraket. Den ska ha visats över 85 miljoner gånger.

Annonser