Jägare kräver fritt fram för åtelkameror

De flesta länsstyrelser ger i princip inga tillstånd till åtelkameror. Ändå säljs det åtelkameror som aldrig tidigare. Nu vill landets båda jägarorganisationerna att lagen skrivs om.

För att sätta upp en kamera eller fotofälla krävs tillstånd. Det är lagen om allmän kameraövervakning från 1998 som styr var man får åtelkameran. Principen är att tillstånd krävs på alla ställen dit allmänheten har tillträde. Det gäller alltså inte den egna tomten, men däremot i skog och mark. En anmälan om kameraövervakning kostar 700 kronor och ett tillstånd 3 200 kronor. 
– Vi tycker att det är orimligt att man ska behöva tillstånd för något som står långt inne i skogen på en plats där inga människor rör sig, säger Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa.
– Om vi får en prejudicerande dom kring åtelkameror kommer vi att gå till regeringen med en begäran om lagändring, säger han, till tidningen Västerbottens Kuriren.  

Även Jägarna Riksförbund har skickat en skrivelse till regeringen där man kräver att åtelkameror undantas från tillståndsplikten och i andra hand att den höga avgiften kraftigt sänks.  

Nyligen åtalades en dansk jägare för att ha använt åtelkamera intill en foderplats för vildsvin i trakterna av Göinge i norra Skåne. Jägaren har erkänt att han satt upp kameran men hävdar att han inte visste att tillstånd krävdes. Nu åtalas han för brott mot kameralagstiftningen och åklagaren kräver 16 500 kronor i böter.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser