Jägar-ID på fångstredskap dröjer

Stockholm (JJ) I minst tio års tid har det framförts önskemål om att innehavare av fångstredskap ska slippa ha sina namn på exempelvis fällor. Nu öppnar Naturvårdsverket för användande av "jägar-ID men fortfarande finns inget system för det.

Christer Pettersson, handläggare på Naturvårdsverket, hörde talas om problemet för cirka tio år sedan.

– Det framfördes att jägare som har fångsredskap kan utsättas för hot och trakasserier. Därför gör vi det nu möjligt att använda jägar-id istället, men ännu finns inget system för det, säger Christer Pettersson.

Jägareförbundet har föreslagit namn och telefonnummer inte behöver sättas ut på fångstredskap. Istället ska fällorna ha jägar-ID som myndigheterna har en förteckning över.

Varför tar det så lång tid att genomföra en så relativt enkel förändring?

– Det behöver vara flera avdelningar på Naturvårdsverket inblandade för att det ska bli ett bra och fungerande system, svarar Christer Pettersson.

Så här står det i de nya föreskrifterna om märkning fällor.

7 § Fångstredskap som används ska, vare sig de är gillrade eller inte, väderbeständigt märkas med typbeteckning samt med användarens namn, adress och telefonnummer. Alternativt kan fångstredskapet märkas med användarens identitetsnummer om Naturvårdsverket har anvisat ett system för sådana identitetsnummer. Märkning behövs inte om fångstredskapet används i hus, gård eller trädgård.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Vi är Jaktjournalen: Kristofer jagar gås professionellt

Kungsbacka (JJ) Jaktjournalen hade inte varit något utan alla våra duktiga medarbetare. Men vilka är de och vad jagar de helst när de inte skriver och fotar för vår räkning. Nu i juli tar vi tempen på personerna bakom kulisserna. Idag är det Kristofer Hanssons tur.

Annonser