Ja till jakt på vitkindade gäss

Bromölla (JJ) En lantbrukare i Bromölla får tillstånd till skyddsjakt på 30 vitkindade gäss.

Syftet med skyddsjakten är att få så stor skrämseleffekt som möjligt. Enbart icke häckande gäss får fällas och jakten ska inriktas på gäss ur ungfågelflockarna.

Bakgrunden till ansökan är en önskan att minimera skadorna av betande vitkindade gäss. Andra skrämselåtgärder har inte gett något resultat.

Såväl Jägareförbundet Skåne som Skånes Ornitologiska föreningen har tillstyrkt ansökan. Tillståndet gäller till och med den 20 augusti i år.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser