Ja till 75 viltkameror

Falun (JJ) Länsstyrelsen i Dalarna har fått klartecken att sätta upp 75 övervakningskameror i skogen för att samla in data om rovdjur och viltskador.

Länsstyrelsen i Dalarna har fått klartecken att sätta upp 75 viltkameror i länet.

Det rör sig om 75 fast monterade kameror som inte får ta upp ljud. Länsstyrelsen sökte tillstånd att sätta upp kamerorna tills vidare, men i beslutet är tiden begränsad till 2020.

I beslutet framgår också att kamerorna inte får sättas upp på platser där människor ofta befinner sig. Om en människa ändå skulle fotograferas, måste det materialet raderas omedelbart, rapporterar Sveriges Radio Dalarna.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser