Inventeringsresultatet klart i Dalarna och Gävleborg | Jaktjournalen
Just nu:
Annons
3 år sedan björnförvaltning
De nya siffrorna om populationsstorleken kommer ligga till grund för tilldelningsbeslutet. Foto: Gettyimages
Inventeringsresultatet klart i Dalarna och Gävleborg
Gävleborg (JJ) Nu är sammanställningen av spillningsinventeringen på björn klar. Den genomfördes hösten 2017 i Gävleborgs och Dalarnas län samt i intilliggande län.
Från totalt 635 identifierade individer beräknades populationen till 841 björnar i inventeringsområdet, med ett 95 procentigt konfidensintervall (772- 945) fördelat på 494 honor (454-553) och 347 hanar (318-391). Länsstyrelsen i Gävleborgs län uppger att länet har 508 björnar, men att några av dessa samförvaltas med grannlänen. I Dalarna beräknas björnstammen uppgå till 453 björnar. 2120 prover av totalt 3243 insamlade spillningsprover innehöll tillräckligt med DNA för att kunna göra en individbestämning. För Gävleborgs län analyserades 1325 spillningsprov. Joel Isensköld på enheten för natur och vilt på länsstyrelsen i Gävleborgs län säger till Jaktjournalen att den nya spillningsinventeringen sätter en helt ny standard för förvaltningen. – All tidigare inventering blir nu irrelevant. Det här är den absolut bästa hittills. Vi har fått ni i genomsnitt 3,3 spillningar per björnindivid. Inventeringsresultatet pekar på att det finns fler björnar i länet än man tidigare trott. Kommer detta påverka tilldelningen? – Jag vill inte föregå vårt beslut, men vi kommer räkna på detta. Det är ju en annan bild av stammen i dag. Målsättningen är att få klart tilldelningen innan månaden är slut, säger han  

FLER ARTIKLAR PÅ SAMMA ÄMNE

  SENASTE NYTT

   VAPENTEST

    RECEPT

     FLER NYHETER

      Få koll på alla nyheter – aktivera notiser i din webbläsare
      Jag vill testa!