Inventering visar rejält kliv framåt för gråsälen – uppskattningsvis 65 000 i Östersjön

Årets inventering av säl i Östersjön visar att gråsälbeståndet tar ännu ett kliv framåt. Forskare och yrkesfiskare är oroade över utvecklingen.

Gråsälbeståndet har ökat med cirka 15 000 djur sedan senaste inventeringstillfället 2017. Foto: Gettyimages

Det är finska Naturresursinstitutet Luke som redovisar den senaste inventeringen. Enligt den inventerades 38 000 gråsälar i Östersjön 2019, men Ryssland bidrog inte med inventering i år. I fjol däremot inventerades 1 200 gråsälar på ryskt territorium i Finska viken.

Använder man den siffran får vi ett inventeringsresultat på 39 200 gråsälar. Det är en nära en fördubbling jämfört med 2009 då drygt 20 000 sälar inventerades.

Sälforskare menar dock att det endast är mellan 60 och 80 procent av populationen som upptäcks vid en flyginventering när kolonier räknas. Det finns med andra ord mellan 50 000 och 65 000 gråsälar i östersjön.

Vid de senaste tre inventeringarna 2015, 2016 och 2017 låg inventeringsresultatet relativt stabilt på cirka 30 000 sälar, men nu ökar alltså beståndet med 25 procent.

Fler parasitangrepp på stora torskar

I en debattartikel i finska Hufvudstadsbladet höjer biologen Maria Saarinen och yrkesfiskaren Anders Jansson ett varnande finger. Gråsälens drastiska tillväxt de senaste decennierna (ca 10 000 inventerade år 2000) påverkar torskbeståndet mycket negativt.

Infektionsfrekvensen av torskens levermask har ökat oroväckande i samband med att sälarna, som är slutvärdar för masken, har blivit fler. På vissa områden i södra Östersjön har alla torskar fått smittan. Stora torskindivider, som har en mycket viktig strukturerande ekologisk roll, är värst infekterade. Parasitinfektionen har signifikanta inverkningar på torskens mekanismer på molekylnivå; dess ämnesomsättning, immunförsvar och tillväxt. Parasiten kan smitta också människan, och enligt forskarna kan parasiten även spridas till andra fiskarter i Östersjön, såsom laxen.”

Vidare skriver de två artikelförfattarna att det är orealistiskt att tro att problemen med Östersjöns fiskbestånd endast kan lösas med reglering av fisket. Istället bör sälstammarna förvaltas med jakt så populationerna minskar.

 

 

Dela artikeln via e-post

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Björn som skadsköts i Värmland inte påträffad

Den björn som skadsköts under björnjakten i Värmland har fortfarande inte påträffats. –Jägare släppte släppte hundar på en björn, men den hade då alla fyra hörntänder i behåll, säger Per Larsson på länsstyrelsen.

Sista chansen idag att anmäla sig till Jaga med JJ

Nu är det sista chansen att anmäla sig till utlottningen i Jaga med JJ. Fram till klockan 23 ikväll, den 18 september har du chansen att bli med på gåsjakt i Skåne, drevjakt på rådjur och dovhjort i Trollhättan eller vildsvinsjakt i Göteborg.
ANNONS ▼