Invandrad varg söker sig söderut

Dalarna (JJ) Den varg som genom DNA-analys visade sig vara en finskrysk invandrare har nu vandrat i väg från Jämtlands län och in i Dalarnas län.

Nu har den enligt Naturvårdsverket, genetiskt viktiga vargen vandrat in i Dalarnas län. Foto: Istock

För ett par veckor sedan kunde personal från Jämtlands läns länsstyrelse genom spillningsprov konstatera att det fanns en genetiskt viktig varg i länet. DNA-analysen visade nämligen att vargen bar på finskryska gener. Naturvårdsverket gick ut med pressmeddelandet att vargen ur genetiskt perspektiv var att likställa med 500 skandinaviska vargar.

Eftersom endast två spillningsprover från två helt skilda platser i Jämtland hittades kunde vare sig länsstyrelsen eller Naturvårdsverket säga något om eventuell revirbildning.

Nu visar det sig att vargen dragit söder ut och in i Dalarnas län. Ett urinprov från varg i området kring renbetesmarkerna för samebyarna Ruvhten sijte och Idre nya sameby härstammar från den aktuella individen.

Eftersom den enligt myndigheterna är extra skyddsvärd kan dess närvaro i kombination med bristfälliga spårningsförhållanden i Dalarna ställa till det för kommande licensjakt på varg. Benny Johansson, ordförande i Idre sameby är kritisk till situationen nu.

– Alla skyddsjakter och säkert också licensjakten är i fara när man inte vet var den håller hus. Den där vargen skulle det vara sändare på så fort som möjligt, så att vi kan gå vidare med både skyddsjakter och licensjakt, säger han till tidningen Jakt och Jägare.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Rätt älgdragare gör jakten både säkrare och trevligare

En stor del av den produktutveckling som gjorts av älgdragare och tillbehör har diskuterats fram av jägare. Tillverkare har tagit åt sig av önskemålen och förbättrat dessa maskiner som är oumbärliga när tunga älgar ska transporteras över stock och sten. Här presenterar vi två rena älgdragare och en ATV som blivit mycket populär bland jägarna.
ANNONS ▼

Annonser