Invandrad varg söker sig söderut

Dalarna (JJ) Den varg som genom DNA-analys visade sig vara en finskrysk invandrare har nu vandrat i väg från Jämtlands län och in i Dalarnas län.

Nu har den enligt Naturvårdsverket, genetiskt viktiga vargen vandrat in i Dalarnas län. Foto: Istock

För ett par veckor sedan kunde personal från Jämtlands läns länsstyrelse genom spillningsprov konstatera att det fanns en genetiskt viktig varg i länet. DNA-analysen visade nämligen att vargen bar på finskryska gener. Naturvårdsverket gick ut med pressmeddelandet att vargen ur genetiskt perspektiv var att likställa med 500 skandinaviska vargar.

Eftersom endast två spillningsprover från två helt skilda platser i Jämtland hittades kunde vare sig länsstyrelsen eller Naturvårdsverket säga något om eventuell revirbildning.

Nu visar det sig att vargen dragit söder ut och in i Dalarnas län. Ett urinprov från varg i området kring renbetesmarkerna för samebyarna Ruvhten sijte och Idre nya sameby härstammar från den aktuella individen.

Eftersom den enligt myndigheterna är extra skyddsvärd kan dess närvaro i kombination med bristfälliga spårningsförhållanden i Dalarna ställa till det för kommande licensjakt på varg. Benny Johansson, ordförande i Idre sameby är kritisk till situationen nu.

– Alla skyddsjakter och säkert också licensjakten är i fara när man inte vet var den håller hus. Den där vargen skulle det vara sändare på så fort som möjligt, så att vi kan gå vidare med både skyddsjakter och licensjakt, säger han till tidningen Jakt och Jägare.

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Klarar sig kalven i vinter? Hur många älgar dör?

Fagersta (JJ) – Vi har inte upplevt sådant här väder tidigare. Det går inte att förutse hur många vilda djur som kommer att dö till följd av värmen och torkan. Det säger Jägareförbundets forskningsansvarige, Fredrik Widemo.

Annonser