Intensifierad övervakning av avmagringsjukan hos älgar i Jämtland

Jämtland (JJ) Nu ska älgarna i Jämtland län övervakas. Det är Jordbruksverket tillsammans med Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA), Naturvårdsverket och Livsmedelsverket som förbereder insatsen för att hålla koll på spridningen av sjukdomen CWD, avmagringssjukan.