Jaktnyheter

Instruktionsfilmer: Så ska CWD-prov tas

SVA vill ha in prover från alla hjortdjur utom dovhjort. Foto: Skärmdump Youtube och Gettyimages, montage
Uppsala (JJ) SVA vill ha jägarkårens hjälp för att kartlägga om den fruktade viltsjukdomen CWD finns i Sverige. Nu finns instruktionsfilmer som visar hur provet ska tas.
Filmerna ligger utlagda på Youtube. Se dem här. Det är biträdande statsveterinär Jonas Malmsten som instruerar hur CWD-proverna ska tas för att laboratoriepersonal sedan ska kunna söka efter sjukdomen. SVA vill ha in prov från alla hjortdjur utom dovhjort.

Angriper hjärnan

Sjukdomen ger sig på hjärnan hos hjortdjur. De får neurologiska symtom och blir avmagrade. Smittat djur dör. Så här skriver SVA om viltsjukdomen: ”CWD är en smittsam sjukdom som varit känd och spridits bland hjortdjur i Nordamerika sedan 1960-talet. Sjukdomen har under 2016 även påvisats hos vildren och älg i Norge, vilket är de första påvisade fallen av CWD i Europa. Under 2017 har ytterligare fall påvisats hos både vildren och älg. Dessutom påvisades CWD för första gången hos kronhjort i Norge hösten 2017.”