Debatt

Insändare: Ge jägare inflytande över Naturvårdsverkets rekryteringar!

Naturvårdsverket söker vilthandläggare och signaturen Olle vill att jägare ska ha inflytande över rekryteringsprocessen. Bild: Skärmdump från Naturvårdsverket
Signaturen Olle vill att jägare ska ha inflytande över vilka personer som rekryteras till Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket annonserar efter viltvårdshandläggare, ansökan senast den 9 februari 2020. Vi jägare, som är beroende av och avlönar denne genom viltvårdsavgift och skatt, vi ska ha inflytande över rekryteringen. I annonsen saknas det några krav på den sökande: Kännedom om gällande regler och lagar, samt vilja att följa dem. Personen ska också ha förmåga att skilja på privata åsikter på fritiden och sitt jobb som tjänsteman. Olle

Var med i debatten!

Gör din röst hörd och nå Jaktjournalens 100.000 läsare. Skicka din debattartikel till redaktionen@jaktjournalen.se