Inrikesministern svarar undflyende om skytteverksamheters framtid

Polisen arbetar med en ny policy som avser besiktning av skjutbanors tävlingsstationer. Blir riktlinjerna som de ser ut i dag verklighet kommer många skytteklubbars verksamhet försvåras. Inrikesminister Mikael Damberg svarar undflyende på Sten Berghedens skriftliga fråga om konsekvenserna av förslaget.

Tävlingar för bland annat jakttstigar och fältskytte kan bli problematiskt om Polisen får igenom sina nya idéer. Arkivfoto: Per Jonson

I Polisens utkast till nya regler för ”tillfälliga skjutbanor”, som bland annat Jakt och Jägare skriver om, ska nya bankontrollanter på skjutbanorna utbildas av polisen.

Dessa kontrollanter ska innan tävlingar där speciella tävlingsstationer satts upp, besikta dessa och sedan meddela polisen om förändringarna och invänta klartecken.

I realiteten påverkar denna process skytteverksamheten som fältskytte och jaktstigar negativt eftersom de allra flesta klubbar iordningställer tävlingsstationer på kort varsel. Att förvänta sig ett svar från polisen med vändande post är enligt Sten Bergheden (M) inte realistiskt.

Fråga och svar

Detta klargör han också i en fråga riktad till Mikael Damberg (S), inrikesminister.

Sten Bergheden menar att de nya reglerna kommer innebära ett stopp för både fältskytte och jaktstigar. Bergsten frågar därför Mikael Damberg om inrikesministern har kännedom om denna nya plan och om han tycker det är rimligt.

Mikael Damberg har nu svarat, men något substantiellt återfinns inte i svaret.

Jag har informerats om att Polismyndigheten har haft dialogmöten med skyttesammanslutningarna angående frågan om ändrade föreskrifter och allmänna råd om utförande och besiktning av skjutbanor. Skyttesammanslutningarna kommer få möjlighet att yttra sig över föreskrifterna och allmänna råden innan de beslutas.

Jag har därför inte för avsikt att vidta någon åtgärd med anledning av Polismyndighetens pågående översyn av aktuella föreskrifter och allmänna råd.

Något svar på frågan om det är rimligt att fältskytteverksamheten och jaktstig ska drabbas, ger inrikesministern inte.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Försäkringsbolagen tjänar idag mer på djurägarna

De senaste tio åren har kostnaderna för hundägarnas försäkringspremier ökat markant. Försäkringsbolagen skyller på veterinärerna men oavsett ökade veterinärkostnader är försäkringsbolagens marginal densamma – eller till och med större.

Flydde från björn i vild panik

Midsommarfirandets inledande friskvårdsprojekt slutade i dödsångest. Stina Sundström och sju mindre barn sprang på en björn utför Enviken och flydde för livet.

Vinn tre dagars jakt i Ströms Vattudal

Drömmer du om att få uppleva älgjakt när den är som bäst. Tveka då inte att anmäla dig till Jaktjournalens Vinnarjakt i Ströms Vattudal, Jämtland, i slutet av september. Vi lottar ut fem platser till våra prenumeranter.

Finska rakrepetern Lynx testas

Finska studsaren Lynx TD15 är en rakrepeter med en enkel men ytterst smart konstruktion. Pipan, fram- och bakstock har separata fästen i ett fräst och slipat aluminiumblock. Att lossa kolven med pipan fast i lådan gör att träffläget förblir orubbat.

I hårkorset: Var är jägarna i vapendebatten?

Vi jägare och sportskyttar utgör inte hotet, men drabbas ändå fatalt. Varför skriker vi inte högre när vår vardag raseras bit för bit. Ett nytt vapendirektiv ska tillämpas i Sverige och under några år har frågan utretts och stötts och blötts. Än så länge finns ingen kvitto på utfallet men om polisen hade fått bestämma
ANNONS ▼

Annonser