Annons
Inrikesminister svarar om Vapendirektiv men får mothugg - Jaktjournalen
Senaste nytt:
Annons
7 år sedan debatt
Pia Clerté, utövare av sportskyttegrenen dynamiskt skytte drabbas hårt av om vapendirektivet klubbas igenom. Foto: Privat
Inrikesminister svarar om Vapendirektiv men får mothugg
Kungsbacka (JJ) Pia Clerté, utövare av skyttegrenen dynamiskt skytte skrev ett öppet brev till Sveriges inrikesminister Anders Ygeman. Nu svarar han men får direkt mothugg av Clerté.

Inrikesministerns svar, ursprungligen publicerat på Nyheter24 (4/6)

Hej Pia Sedan EU-kommissionen presenterade sitt förslag till nytt vapendirektiv har jag haft en dialog med såväl jägare som sportskyttar för att fånga upp alla de invändningar som finns. Den passion för din sport som du beskriver delar du med tusentals jägare och sportskyttar i landet och reaktionerna blev starka mot det ursprungliga förslaget till vapendirektiv. Vi har från början varit tydliga med att vårt mål är en hög grad av säkerhet samtidigt som legitima vapenägare ska drabbas i minsta möjliga mån. Därför var jag och regeringen missnöjda med det ursprungliga förslaget. Jag är däremot nöjd med det förslag som nu ligger på bordet inför nästa veckas möte med mina ministerkollegor i Europa. Den skärpning som görs av reglerna för vapen med hög magasinskapacitet är i linje med det mandat som ett enigt justitieutskott och en enig EU-nämnd i riksdagen gav mig. Riksdagen slog fast att särskilda kontrollnivåer bör gälla för vapen som genom sin utformning, stor magasinskapacitet, tekniska tillbehör eller på annat sätt är ägnade för strid snarare än för jakt. Den formuleringen står samtliga riksdagspartier bakom. Det är utifrån detta mandat som regeringen har fört förhandlingen. Vi får nu ett europeiskt regelverk som minskar risken för att lagliga vapen hamnar på avvägar, samtidigt som svenska jägare och sportskyttars intressen har värnats. Vi kan nu konstatera att det till exempel inte blir någon utökad tidsbegränsning av licenser utöver det som redan idag gäller i Sverige och inget krav på obligatoriska läkarundersökningar. Det blir heller ingen ändring av reglerna för distanshandel och samma möjlighet som tidigare till dispens för personer under 18 år som går på skidskytte- eller lantbruksgymnasium. Det blir också ett undantag från förbudet för de allra farligaste vapnen bland annat för frivilliga skytterörelsen och målskyttar under vissa strikta krav. Samtidigt skärps regelverket genom ett gemensamt europeiskt regelverk för förvaring efter svensk modell, en gemensam EU-märkning som gör det enklare att spåra vapen och vapendelar och effektivare regler om informationsutbyte mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna. Därtill införs gemensamma skarpare regler för deaktivering av vapen vilket minskar risken för att stiftade vapen säljs lagligt och sedan aktiveras vilket var fallet i exempelvis Parisdåden i november. Vi har ett gemensamt ansvar för att minska tillgången på de allra farligaste vapnen. Där måste även skytterörelsen vara beredd att anpassa sig efter det större samhällsintresset. Men regeringen är också angelägen att regelverket är så enkelt som det kan vara utan att kompromissa med säkerheten. Inget av förslagen får retroaktiv verkan, utan rör endast framtida försäljning. Dessutom görs undantag för skytteorganisationer inom de frivilliga försvarsorganisationerna för att säkra totalförsvarets behov. När förslaget är beslutat i EU kommer jag att samla de viktigaste aktörerna inom svensk jakt och sportskytte för att diskutera om det finns mer vi kan göra för att värna deras intressen och samtidigt höja säkerheten. Anders Ygeman (S), Inrikesminister   Pia Clertés svar på Anders Ygemans inlägg från den 4 juni 2016   Hej Anders, Tack för ditt efterlängtade svar, tyvärr håller jag inte med om att du lyssnat på vad Sveriges sportskyttar och vapenägare är oroliga över. Och nej, om du tror att du har värnat mina intressen så är du uppenbarligen felinformerad om hur min sport går till. Hela vapendirektivet, som presenterats som ett steg i kampen mot terrorism, är ett slag i luften som endast försvårar för laglydiga medborgare och inte gör minsta skillnad. Grundproblemet kvarstår, de illegala vapnen som cirkulerar i samhället kommer inte på något vis bli färre efter implementeringen av detta direktiv, som endast förstör för oss idrottsutövare. Du slår dig för bröstet och hävdar att du följt riksdagens mandat angående vapendirektivet, men i mandatet står det klart och tydligt att det inte skall bli onödigt betungande för Sveriges sportskyttar och jägare. Hur kan du påstå att du följer mandatet när du samtidigt dödar det dynamiska sportskyttet som har fler utövare än skidskyttet. Jag vågar påstå att du INTE följer riksdagens mandat med de förslag som gäller begränsning av magasinstorleken, där Sverige varit drivande för att få med det i vapendirektivet. Det är nämligen så att det förslaget är de facto ett förbud mot min idrott dynamiskt sportskytte. ALLA de halvautomater jag använder i mina olika grenar, såväl pistol, hagelgevär som gevär kan ta stora magasin. Enligt formuleringen av det senaste förslaget i Genval så skall dessa flyttas till kategori A, dvs förbjudas för civilt innehav. Varför? Ditt uttalande om att det inte blir några läkarundersökningar eller någon utökad tidsbegränsning av licenstid är direkta lögner! Du vet mycket väl att just för sportskyttar så föreslås det en mental och en medicinsk utvärdering för att ge licens, är vi en speciellt farlig grupp människor? Angående den utökade tidsbegränsningen av licenser, så har ALLA vapen flyttats till en 5-års licens, vilket inte är fallet idag i Sverige där endast enhandsvapen och helautomatiska vapen är begränsade till 5 år. Du anser också att du säkrat totalförsvaret genom dessa förslag. Kanske du inte vet det men Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet är inte en frivillig försvarsorganisation, så min sport omfattas inte av något undantag. Vi dynamiska skyttar organiserar däremot på ideell basis både tävlingar och träningar där såväl poliser som militärer är aktiva och kan bibehålla sin skjutskicklighet. Jag påstår till och med att utan den civila skytterörelsen blir det svårare för de militära och polisiära skytteverksamheterna att hitta möjligheter att träna. Berätta gärna mer om ”det större samhällsintresset” på vilkets altare du nu vill att jag offrar min sport? Är det på grund av det storal antalet AR-15 eller andra halvautomatiska sportskyttegevär som används i brottsliga sammanhang? Nej, just det, den siffran är ju noll. Är det på grund av det stora antalet dynamiska sportskyttar som gått bärsärkagång med sina halvautomatiska sportskyttegevär? Nej just det, det finns det inget dokumenterat fall av. Är det på grund av det stora antalet halvautomatiska sportskyttegevär som stjäls årligen? Nej just det, något sådant har aldrig stulits i Sverige. Sanningen Anders, är att det inte finns minsta anledning för mig att offra min sport då sambandet mellan lagliga sportskyttevapen och terrorism är noll. Så var finns det större samhällsintresset? För att vara övertydlig, vi har i Sverige ett regelverk och en kontroll som fungerar. Det finns alltså ingen grund för att försämra vår vapenlagstiftning. Det hade varit oerhört mycket enklare och trovärdigare ifall Sveriges inrikesminister ställt sig bakom ett förslag där man höjer reglerna inom EU till Sveriges redan höga nivå, då vi i Sverige inte har några problem med de legala vapnen. Sedan hade EU kunnat ägna tid och kraft åt att bekämpa de illegala vapnen i samhället som vi alla är överens om är ett stort problem! Samtidigt som Sveriges inrikesminister kunnat (på allvar) säga att han lyssnat på sina medborgares oro och satt dem i första rummet, det han faktiskt har i uppdrag att göra. Med vänlig hälsning, Pia Clerté Dynamisk sportskytt Läs också Pias första brev till Anders Ygeman här>>

FLER ARTIKLAR PÅ SAMMA ÄMNE

  SENASTE NYTT

   VAPENTEST

    RECEPT

     FLER NYHETER

      Missa inga nyheter!

      Prenumerera på vårt nyhetsbrev
      Få koll på alla nyheter – aktivera notiser i din webbläsare
      Jag vill testa!