Inget brott att ta grannens älg

Det var oaktsamt men inte brottsligt att ta en älg som föll på grannens mark, bedömer tingsrätten. Det handlar om ett udda jaktbrott i en by med smala tegar med olika ägare.

En jägare sköt en älg på sin egen mark, men den föll på grannens mark. Mannen tog älgen i tron att en gammal överenskommelse gav honom rätt.

Någon sådan överenskommelse fanns inte och jägaren polisanmäldes av älgskötselområdet och hamnade inför tingsrätten.

Mannen erbjöd älgen till det andra jaktlaget, betalade fällavgiften och försökte inte dölja att han skjutit djuret. Men han skulle ha hört av sig till markägaren bedömer domstolen.

Han har tagit ett djur utan tillåtelse. Men för att kunna dömas för brott måste oaktsamheten vara grov – och det tycker inte tingsrätten att den är i det här fallet. Därför frias jägaren, skriver Hallandsposten.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser