Inget beslut om vargrevir i Småland

Viltförvaltningsdelegationen i Kronobergs län vill ännu inte besluta kring framtida vargföryngringar i länet. Foto: Naturvårdsverket. Kungsbacka (JJ) Viltförvaltningsdelegationen i Kronobergs län återremitterar ärendet kring framtida vargföryngringar i södra Sverige.

Viltförvaltningsdelegationen i länet kunde inte enas i frågan och en majoritet av delegaterna röstade därför för att vänta med ett beslut om framtida mål för vargen i södra Sverige. 

– Vi måste ha en fungerande vargförvaltning innan vi kan besluta om föryngringsområden, säger Monica Haider (S), som är med i delegationen till Smålandsposten.

I rådande stund finns ett förslag om att Kronobergs län tillsammans med angränsande län ska ha minst ett revir med föryngring, vilket innebär cirka tio vargar. Detta är dock bara i startfasen tills dess miniminivån med tre vargrevir i södra Sverige uppnåtts.

AKTUELLT

Jägare fann fullt utvecklat foster i dovhind

Västsverige (JJ) Ett jaktlag i Västsverige blev minst sagt konfunderade när de på en jakt i helgen passade en dovhind. De fann nämligen ett fullt utvecklat foster i henne. Med andra ord skulle hon kalva nu i dagarna, omkring tre månader senare än normalt.

Annonser