Inget att invända mot beslut om lodjursjakt

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket har nu prövat Västerbottens och Norbottens läns andra beslutsvända om licensjakt på lodjur. Efter genomgång kan Naturvårdsverket konstatera att besluten var helt i sin ordning och kraven uppfyllda.

Belsuten om lodjursjakt i Västerbotten och Norrbotten var korrekta. Foto: Istock

I den regionaliserade rovdjursförvaltningen kan beslut om licensjakt på lo fattas av länsstyrelserna i norra Sverige då antalet lon överstiger förvaltningsområdets miniminivå.
ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Vill inte reglera löstagbara vapenmagasin

Regeringen har i sin proposition lagt fram ett förslag om att göra vapenmagasin tillståndspliktiga. Flera riksdagsledamöter har motionerat emot detta förslag och nu har Riksdagens justitieskottet i ett betänkande avstyrkt regleringen av vapenmagasin.
ANNONS ▼