Ingen vargjakt i Västergötland

Kungsbacka (JJ) Precis som Göte Johansson, Svenska Jägareförbundets representant i Viltförvaltningsdelegationen förutspådde för Jaktjournalen för en vecka sedan blir det ingen vargjakt i Västra Götalands län. Länsstyrelsen gick emot delegationens begäran.

I ett pressmeddelande skriver Länsstyrelsen i Västra Götalands län följande:

Länsstyrelsen bedömer att det i dagsläget inte finns förutsättningar för licensjakt efter varg i Västra Götalands län. Jakten kommer denna vinter att ske i vargens kärnområde, i Värmlands, Dalarnas och Örebro län, där över 80 procent av Sveriges vargstam finns. Naturvårdsverket överlämnade den 30 oktober rätten att fatta beslut om licensjakt efter varg till det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet (Värmland, Dalarna, Örebro, Stockholm, Västra Götaland, Uppsala, Gävleborg och Västmanland).

Därmed är det länsstyrelsernas ansvar att bedöma hur jaktuttaget ska fördelas för att trygga vargstammens långsiktiga överlevnad. Enligt riksdagsbeslut ska vargstammens koncentration i första hand minskas där den är som tätast. Länsstyrelsen i Västra Götaland och övriga län i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet har använt gemensamma underlag vid bedömningen av om det finns utrymme för licensjakt efter varg.

De är den nationella förvaltningsplanen och de regionala förvaltningsplanerna för varg samt de senaste officiella uppgifterna om vargstammens status. Dessa bygger på resultat från de inventeringar som gjordes vintern 2013/2014.

I Västra Götalands län fanns då endast en kvalitetssäkrad vargföryngring (en föryngring = en hona med unge/ungar) i Tiveden som vi delar med Örebro län. Det innebär att vi som inventeringsresultat hade 0,5 föryngring vilket inte är tillräckligt för att Länsstyrelsen ska kunna besluta om jakt denna säsong.

Viltförvaltningsdelegationen har beslutat om länets ”Förvaltningsplan för varg, lodjur och kungsörn 2015-2019”. Där står att förvaltningen ska sträva mot tre vargföryngringar i länet och ha minst två föryngringar varje år. Naturvårdsverket har beslutat att miniminivån ska vara en årlig föryngring. Länsstyrelsen har i den nu pågående inventeringen fått bekräftat att det finns valpar i Kroppefjällsreviret. Det finns också indikationer på att vi har ytterligare föryngringar i länet. Dessa uppgifter är dock ännu inte kvalitetssäkrade. Resultatet från den nu pågående inventeringen kommer att användas som beslutsunderlag inför nästkommande vinters licensjakt i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet.

Läs också intervjun med Göte Johansson, publicerad 3/12

AKTUELLT

Jägare fann fullt utvecklat foster i dovhind

Västsverige (JJ) Ett jaktlag i Västsverige blev minst sagt konfunderade när de på en jakt i helgen passade en dovhind. De fann nämligen ett fullt utvecklat foster i henne. Med andra ord skulle hon kalva nu i dagarna, omkring tre månader senare än normalt.

Annonser