Ingen utredning om gammal skottskada på Södertörntiken

Stockholm (JJ) Södertörntiken, den varg som fälldes på skyddsjakt i Stockholms län nyligen hade en gammal utläkt skottskada. Någon utredning kommer dock inte påbörjas.

Det är miljöåklagare Christer Jarlås som beslutat att inte inleda någon förundersökning.

– SVA hittade metallfragment i en utläkt skada, men jag kan inte se i nuläget att det kommer kunna leda någonstans om vi inleder en förundersökning. Det var en gammal skada, säger han.

Södertörntiken rapporterades befinna sig i Stockholms län först i början av juni förra året. Hon var en invandrad varg från Norge. En månad tidigare skedde ett vargangrepp på får utanför Trosa. Jaktjournalen skrev om det här>>. Angreppet avvärjdes när ägaren till fåren sköt mot vargen.

Vid skottplatsundersökning konstaterades att vargen träffats av kulan men vargen återfanns aldrig så eftersöksjägarna konstaterade att den inte blev allvarligt skadad.

Johan Varenius, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen i Södermanlands län skriver i ett mejl till Jaktjournalen.

– Då vargen påsköts med stöd av § 28 utanför Trosa uppfattades det inte som att den var försedd med halsband. Dock vet vi att den halsbandsförsedda vargtiken var i området (den länsänden) då påskjutningen skedde. Men vi kan inte bekräfta att det var den individen som påsköts. Vi tog DNA-test på det lilla blod som fanns vid skottplatsen med det räckte inte för att kunna konstatera individ. Vi kan varken bekräfta eller dementera vilken individ som påsköts.

 

 

 

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Vi är Jaktjournalen: Kristofer jagar gås professionellt

Kungsbacka (JJ) Jaktjournalen hade inte varit något utan alla våra duktiga medarbetare. Men vilka är de och vad jagar de helst när de inte skriver och fotar för vår räkning. Nu i juli tar vi tempen på personerna bakom kulisserna. Idag är det Kristofer Hanssons tur.

Jakstuga på muséum

Östergötland (JJ) På Lantbruksmuséet i Ljusfallshammar har jaktstugan upphöjts till museiföremål.

Annonser