Ingen utökad vargjakt i Kölstareviret

Västmanland (JJ) Det kan återstå vargar i Kölstareviret i Västmanland men det blir ingen ytterligare jakt i området i vinter. – Målet med jakten är uppnått, säger länsstyrelsens rovdjurshandläggare, Tobias Hjortstråle.

Det kan finnas ungvargar kvar i Kölstareviret, men de kommer inte att jagas i vinter. Karta: Länsstyrelsen, foto: Istock

Sex vargar har fällts i jakten. I efterhand har det visat sig att båda föräldradjuren i Kölstareviret sköts. Men dessutom fälldes alfahanen från grannreviret, Färna.

Från Rovdjursföreningen kommer kritik som går ut på att länsstyrelsen gett tillstånd till jakt i ett för stort område.

Det tillbakavisas av Tobias Hjortstråle.

”Naturlig effekt”

– Vi hade inga indikationer på att vargar från angränsande områden rörde sig inom jaktområdet när beslut om jakten togs, säger Tobias Hjortstråle.

Han hänvisar till att alfadjuren i Kölsta fälldes den 2 respektive 17 januari. Den 19 januari fälldes Färnahanen inom jaktområdet för Kölstareviret.

– Det blir en naturlig effekt, att vargar i grannreviren, eller andra vargar, börjar röra sig in i nya områden när de känner att de inte längre möter något motstånd från revirhävdande vargar, säger Tobias Hjortstråle.

”Reviret upplöst”

Nu kan det finnas ungvargar kvar i både Kölsta och Färna, men hur många vet länsstyrelsens personal inte.

– Det kommer vi inte ha att ha något svar på förrän i slutet av april när inventeringssäsongen är klar, säger Hjortstråle.

Någon ytterligare jakt för att få bort eventuellt kvarvarande ungvargar i Kölsta är inte aktuell.

– Målet med jakten är uppnått – reviret är upplöst, säger Tobias Hjortstråle.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Vi är Jaktjournalen: Kristofer jagar gås professionellt

Kungsbacka (JJ) Jaktjournalen hade inte varit något utan alla våra duktiga medarbetare. Men vilka är de och vad jagar de helst när de inte skriver och fotar för vår räkning. Nu i juli tar vi tempen på personerna bakom kulisserna. Idag är det Kristofer Hanssons tur.

Jakstuga på muséum

Östergötland (JJ) På Lantbruksmuséet i Ljusfallshammar har jaktstugan upphöjts till museiföremål.

Annonser