Ingen skyddsjakt på varg i Linghed

LINGHED(JJ) Länsstyrelsen har tagit beslut om att säga nej till skyddsjakt på varg i Linghed utanför Falun. Motiveringen till avslaget är att vargen inte vållat sådan skada att skyddsjakt skulle vara motiverad.

Enligt skyddsjaktsansökan så har den oskygga vargen uppehållit sig kring byn Linghed under en tid.
Även om länsstyrelsen ser allvarligt på situationer där en varg uppvisar ett närgånget beteende så menar man att den aktuella vargen inte uppvisat något ovanligt närgånget beteende.

I pressmeddelandet från länsstyrelsen står det: ”Det är vanligt att vargar, precis som andra vilda djur rör sig i och kring byar och samhällen när människor inte är aktiva. Den aktuella vargen har heller inte visat ha ett skadebenäget beteende mot löshundar.”

Om situationen skulle förvärras kan frågan om skyddsjakt tas upp igen för en ny prövning. 
Länsstyrelsen rekommenderar att rovdjursavvisande stängsel ska sättas upp för att motverka risken för angrepp på betesdjur. Det går att söka bidrag från länsstyrelsen för detta.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼

Annonser