Ingen skyddsjakt på skadad Smålandsvarg

Jönköping (JJ) Den varg som under vintern observerats i Småland och som haltat har nu filmats på en rävåtel. Ena baktassen är så pass skadad att vargen över huvud taget inte stödjer på benet. Trots detta vill Länsstyrelsen inte att den ska skyddsjagas.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har, med anledning av en film där vargen haltandes besöker en rävåtel, tagit ställning i frågan om vad som bör ske med vargen. På sin hemsida skriver Länsstyrelsen att skyddsjakt på vargen inte är aktuellt.

Enligt Viltskadecenter som Länsstyrelsen varit i kontakt med, finns det inget som säger att skadade vargar skulle vara mer benägna att angripa tamdjur. Därför ser Länsstyrelsen i dagsläget inte några skäl till att ta initiativ till skyddsjakt.

Länsstyrelsen menar vidare att avlivningen av den skadade vargen kan ske med stöd av jaktförordningen, paragraf 40b. Avlivningen ska då anmälas till Polisen som bedömer om avlivningen skett i enlighet med paragrafen.

I nuläget avvaktar Länsstyrelsen utvecklingen men försöker ha koll på vargen både med hjälp av allmänhetens rapporter men också med hjälp av egna övervakningskameror.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser