Ingen skyddsjakt på Olsjövargar

Enligt de uppgifter som framkommit så finns det inga påtagliga risker för allmänheten från vargarna som rör sig Olsjöreviret i Dalarnas län. Naturvårdsverket, länsstyrelsen och Viltskadecenter gör samma bedömning. detta rapporteras i ett pressmeddelande i dag.

Både Naturvårdsverket, länsstyrelsen och Viltskadecenter gör bedömningen att inte finns någonting som tyder på att vargarna uppträder anmärkningsvärt oskyggt gentemot människor.

Som framgår av Naturvårdsverkets riktlinjer för beslut om skyddsjakt är det Naturvårdsverkets uppfattning att förekomst av rovdjur med särskilt närgångna beteenden som kan antas vara farliga för allmänheten bör kunna utgöra en grund för skyddsjakt av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet. En individuell bedömning ska dock alltid göras.

I detta fall har länsstyrelsen uppgett att det inte finns uppgifter om att vargarnas närvaro i det aktuella området skulle medföra påtaglig risk för allmän säkerhet. Vidare har Viltskadecenter gjort bedömningen att det inte finns någonting som tyder på att vargarna i Olsjöreviret uppträder på ett sätt som kan antas vara farligt för allmänheten. Naturvårdsverket delar bedömningen att vargarnas beteende inte motiverar skyddsjakt av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet. Det finns inte heller i nuläget grund för skyddsjakt i syfte att förhindra allvarlig skada.

– Den oro som beskrivs måste tas på största allvar. Vi kommer att följa händelseutvecklingen i området tillsammans med länsstyrelsen. Visar det sig att det finns behov av skyddsjakt kan Naturvårdsverket efter en ny ansökan om skyddsjakt eller på eget initiativ fatta beslut om skyddsjakt. Man kan också kontakta polisen om det blir fara för människors säkerhet, säger Göte Hamplin vilthandläggare på Naturvårdsverket.

Länsstyrelsen arbetar med att informera människor i Olsjöreviret om hur man kan arbeta med förebyggande åtgärder för att till exempel skydda tamdjur och skrämma bort vargarna.

Detta skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande i dag.

AKTUELLT

Naturbevakare ångrar förhastat tjuvjaktsinlägg

När Rovdjursföreningen meddelade att varghanen i Juvbergsreviret sannolikt var tjuvjagad blev det hård tongång i facebooktråden. Naturbevakare Mats Hallin tyckte att "myndigheterna borde sluta dalta med dessa kriminella personer". Problemet är att vargen dog en naturlig död.

Debatt: Hur skulle det bli om alla tar lagen i egna händer?

Lagbrott ska utredas av polis och åklagare, inte av någon slags lynchmobb i media. Men det är extra allvarligt att man misskrediterar polis och åklagarväsendet, eller smutskastar tipsare, anser debattören i sin replik på tidigare debattartikel.

Nya jaktprov på gång i Vorstehklubben

Stenkullen (JJ) De senaste dagarna har det diskuterats flitigt i fågelhundsgrupper på sociala medier. Orsaken är att Vorstehklubben just nu ska ta fram förslag på nya jaktprov med inspiration från Tyskland.

Märkt varg hittad död i norra Värmland

Värmland (JJ) Enligt vad Jaktjournalen erfar har en av vargarna som förra vintern märktes i det så kallade Grenseviltsprojektet hittats död. Uppgifter gör gällande att polisen misstänker illegal jakt.

Annonser