Ingen prövning i HD för markägare

VÄSTERBOTTEN(JJ). Högsta Domstolen, HD, kommer inte att pröva det fall där flera markägare i Storuman och Sorsele kommuner menar att de fortfarande har jakt-, fiske- och betesrätt på statens mark ovan odlingsgränsen.

Markägarna menar att det aldrig har fråntagits dessa rättigheter på marken när avvittningen gjordes. 
– Vi hade ett förbehåll om husbehovsjakt och husbehovsfiske. Staten tog ifrån oss mark. Mina förfäder gick miste om 1 700 hektar på hemmanet i Gardsjönäs. Men jakten, fisket och betesrätten fanns kvar, säger John Elvin Hemfjäll, en av markägarna, till Västerbottens-Kuriren.

När det aktuella fallet togs upp i tingsrätten var det 17 markägare som var med och hävdade sina rättigheter. 
Det var fem markägare som var kvar när man begärde prövningsrätt i Högsta domstolen.
Nu vill Hemfjäll driva fallet ända till Europadomstolen. 
Det här rapporterar Västerbottens-Kuriren.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser