Ingen översyn av habitatdirektiv i sikte

Bryssel (JJ) EU-kommissionen har beslutat att det inte kommer göras några förändringar i art och habitatdirektivet som skulle kunna ge enskilda medlemsländer mer makt till egna beslut kring åtgärder av hotade arter.

Det blir inga förändringsförslag från EU-kommissionen om art- och habitatdirektivet. Det beslutade kommissionen i dag, uppger ATL.

Kommissionen låter meddela att direktiven förblir relevanta och ändamålsenliga.

Enligt kommissionen är det inte direktivet det är fel på. Det är tillämpningen av lagarna som måste bli bättre. Nu ska en handlingsplan tas fram för att stärka genomförandet av art- och habitatdirektiven.

 

 

AKTUELLT

Oenighet om höstens älgjakt i norra Dalsland

Dalsland (JJ) Flera jaktlag ställer helt in älgjakten i norra Dalsland eftersom de anser att det finns för lite älg. En helt förkastlig taktik, enligt Jonas Löfqvist, ordförande i det aktuella älgförvaltningsområdet.

Hundstopp vid björnåtel ska skydda honor med ungar

Stockholm (JJ) Nu kommer en ny förklaring till varför det är förbjudet för björnhundar att ta upp spår vid åtel. Regeln ska skydda honor med ungar, säger Per Risberg, handläggare på Naturvårdsverket, i Jaktjournalens webbradio.

Annonser