Ingen lodjursjakt i Jämtland

Östersund (JJ) Viltförvaltningsdelegationen i Jämtlands län har haft samråd om licensjakt på lodjur i länet och är helt enig om att det inte finns utrymme för någon licensjakt på lodjur våren 2013. Länsstyrelsens sammanvägda bedömning är att det inte kommer att fattas något beslut om licensjakt i vår, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande på hemsidan.

Anledningen till detta är det låga antal föryngringar som hittills är dokumenterade i länet i kombination med den vikande trenden under flera år. Om lodjursföryngringarna inte kommer upp till den fastställda miniminivån för lodjur i länet, så riskerar Länsstyrelsen att tappa beslutsrätten om licens- och skyddsjakt då den övergår till Naturvårdsverket.

Lodjursinventeringen pågår mellan 10 januari och sista februari. Fram till dagens datum finns 12 kvalitetssäkrade föryngringar i länet. Viltförvaltningsdelegationen fastställde år 2010 att förvaltningsintervallet i länet ska vara 20-29 föryngringar med en miniminivå på 19 och ett förvaltningsmål på 24 föryngringar.

Lodjursinventeringen pågår fortfarande i länet och de indikationer som kommit in från de som inventerar i länet är att antalet föryngringar i år kommer att ligga i det lägre spannet av förvaltningsintervallet.

Viltförvaltningsdelegationen menar att det är viktigt att lodjursstammen hålls inom det fastställda förvaltningsintervallet och att förvaltningen ska anpassas efter de uppsatta målen. Licensjakten är ett förvaltningsverktyg som fungerar populationsreglerande för att nå fastställda mål.  Skyddsjakten används för att förebygga och minska skador som rovdjuren orsakar.

Viltförvaltningsdelegationen vill särskilt lyfta fram att skyddsjakt på lodjur är ett viktigt förvaltningsverktyg som ska användas för att stötta rennäringen eftersom det inte blir någon licensjakt i mars. Länsstyrelsen kommer att löpande informera om inventeringen av lodjur på hemsidan.

Dela artikeln via e-post

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Älgstammen i Västsverige minskar

Älgjaktssäsongen lider mot sitt slut och Länsstyrelsen i Västra Götaland konstaterar att stammen fortsätter att minska i området, utifrån älgobsdata. Sedan 2013 har obsen minskat från 0.107 älgar per mantimma till 0,082 älgar per mantimma.

Debatt: Det finns plats för oss alla i fjällen

Sverige är ett märkligt land på många sätt, demokrati och lika rätt till ”allt” i vardagen är en ledstjärna. Nu har vi fått Girjasdomen. Var finns demokratin och de sunda förnuftet i den, frågar sig debattören Sivert Öderyd.
ANNONS ▼

Annonser