Ingen licensjakt på lodjur i Jämtland

Länsstyrelsen kommer inte att fatta något beslut om licensjakt efter lodjur i Jämtland under 2014. Anledning är att antalet föryngringar är för litet, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Under årets inventering – som pågår fram till och med den 28 februari – har man hittills hittat 20 föryngringar som berör länet. En föryngring delas med Norge och en med Västernorrland.    

Resultatet för närvarande är alltså 19 föryngringar. Baserat på tidigare års inventering bedömer Länsstyrelsen att det kan tillkomma en eller två föryngringar.   

Länets miniminivå av lodjur är minst 19 föryngringar.   Förvaltningsmålet är satt till 24 föryngringar av Viltförvaltningsdelegationen men med ett intervall på 20–29 föryngringar.   

Med hänsyn till storleken på länets lodjurspopulation i relation till miniminivån – och i samråd med länets viltförvaltningsdelegation – kommer Länsstyrelsen inte att fatta något beslut om licensjakt efter lodjur inom Jämtlands län.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Nya regler förbereder för licensjakt på järv

Inom några år kan det vara dags för licensjakt på järv. Naturvårdsverket presenterade på fredagen förslag på nya föreskrifter för rovdjur och där öppnas för möjligheten att länsstyrelserna ska fatta beslut om licensjakt på järv.
ANNONS ▼

Annonser