Ingen jakt på dalripa

Finland (JJ) Det blir ingen jakt på dalripa under höstens skogsfågeljakt i jaktregionen Kust-Österbotten i Finland. Tjäder- och orrbestånden är på en ganska stabil nivå men det sämre ut för riporna.

– Mycket av populationen har försvunnit från vårt område, säger tillförordnade jaktchef Stefan Pellas vid Kust-Österbottens regionkontor vid Finlands viltcentral.  
Att beståndet av dalripan minskat beror inte på överdriven jakt.
– De naturliga biotoperna har försvunnit i samband med skogsavverkning och dikning, säger Pellas, till Nyheterna Österbotten.

AKTUELLT

Exceptionellt stora älgbetesskador i norr

Norrland (JJ) Myndigheten Skogsstyrelsen meddelar att statistiken från årets nu färdiga betesinventering är sammanställd. Resultatet visar områden Norrland med betesskador på tall, större än någonsin uppmätta.

Ny webb och app från Easyhunt

Kungsbacka (JJ) Easyhunt lanserar i dag, fredag, en ny webb och app som ersätter de gamla. Bland annat utlovas supersnabb karta med fastighetsgränser.

Annonser